Fa cinc anys que els centres sanitaris públics poden inscriure els nounats per tal d’agilitzar el tràmit i evitar que les famílies s’hagin de desplaçar fins al registre civil. Aquest sistema, que funciona de manera ràpida i immediata, està disponible a tots els centres públics de la Regió Sanitària de Girona que tenen maternitat. El problema, però, és que no tothom hi pot tenir accés si no compleix una sèrie de requisits.

L’activista social i portaveu de la plataforma Girona Acull, Karim Sabni, ha denunciat recentment a les xarxes que una parella d’origen marroquí no ha pogut inscriure el seu fill, nascut al Trueta, al registre del mateix hospital pel fet de no haver nascut aquí. «Es tracta d’una pràctica excloent i racista i no pot ser que cap administració hi faci res», denuncia a la piulada. Com a conseqüència, Sabni explica a aquest diari que l’Ismael, el nadó, fa gairebé un mes que ha nascut i encara no l’han pogut inscriure amb les problemàtiques que això comporta. El motiu és que la crisi de la covid-19 ha alentit l’espera per obtenir cita prèvia al registre civil. «Legalment, és com si l’Ismael encara no hagués nascut. No té DNI, ni la targeta de la seguretat social, ni està empadronat, etc», lamenta Sabni i afegeix que «tots hem de tenir els mateixos drets, per això l’accés a una administració pública i als seus serveis ha de ser garantit en igualtat de condicions per a tothom», especifica.

Segons Salut, el programa informàtic amb el qual inscriuen els nadons depèn de Justícia i presenta algunes limitacions. I és que el fet que els progenitors siguin estrangers no és l’únic entrebanc que impossibilita la inscripció al centre sanitari, sinó que n’hi ha d’altres, segons informa Justícia.

Altres limitacions

Entre les altres casuístiques hi ha: si existeix matrimoni anterior de la mare i fos necessari destruir la presumpció legal de paternitat del marit; si algun dels progenitors és menor d’edat o té la capacitat modificada judicialment; quan es tracti de fills no matrimonials en el cas d’absència, defunció o incapacitat del pare, la mare o tots dos progenitors; si la mare ha renunciat al fill i, finalment, no es podrà tramitar en aquells casos en els quals el registre civil o el centre sanitari no disposi dels mitjans tècnics necessaris per a la comunicació per via electrònica.

Actualment, tots els hospitals i centres sanitaris públics que tenen servei de maternitat disposen de l’aplicació informàtica (programa ANDES) per realitzar les comunicacions corresponents per fer les inscripcions telemàtiques de naixement als registres civils i, respecte als centres sanitaris i hospitals privats, en són tres els que disposen d’aquesta aplicació en l’actualitat.

Karim Sabni reitera que «si hi ha voluntat, tant Salut com Justícia poden mirar de solucionar aquest problema, ja que l’agilització del tràmit ha de ser vàlid per tothom».