Un total de quatre persones s’han acollit ja a la llei d’eutanàsia a Catalunya per morir en els darrers sis mesos. El Govern va iniciar el desplegament de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia a partir del mes de juny, un cop es va aprovar la comissió de garantia i avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d’ajuda a morir. Des de llavors i fins al 30 de novembre, Salut ha rebut un total d’onze sol·licituds a Girona, la gran majoria en centres d’atenció primària.

Respecte a Catalunya, Salut ha rebut un total de 53 sol·licituds. D’aquestes, 28 han estat aprovades i 4 ja s’han realitzat. Hi ha 14 peticions en curs, i 3 han estat denegades. També consten 6 casos en què les persones van morir abans de l’eutanàsia. La mitjana de temps de resolució de les sol·licituds se situa en 41 dies.

El primer pas per desplegar la llei a Catalunya va ser la creació de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), l’òrgan encarregat de valorar el compliment dels requisits legals i mèdics per obtenir la prestació de l’ajuda per morir. També exerceix com a òrgan consultiu davant qualsevol qüestió relativa a l’aplicació o efectivitat del dret a la prestació d’ajuda per morir, juntament amb altres òrgans d’expertesa.

D’altra banda, Salut ha dut a terme un programa de formació específic i voluntari al qual ja s’han acollit unes 12.000 persones. De fet, aquest és un dels agraïments que ha expressat avui el departament. Així, la secretària general, Meritxell Masó, ha subratllat la importància d’aquest fet, assegurat que permet garantir el dret, així com la seva equitat territorial.

Pel que fa als casos denegats, el president de la CGAC, Albert Tuca, ha concretat que en tots ells els pacients eren «competents», però que no es complia l’altre variable «indispensable» en la llei. Salut també ha afegit que s’han donat dues revocacions, casos en què les persones que havien demanat acollir-se a la llei, han canviat d’opinió.