La natalitat continua davallant a les comarques gironines i ha tornat a assolir mínims històrics, tot mantenint la tendència a la baixa que ha seguit en els darrers anys. Durant el 2021 van néixer un total de 6.057 infants a la província, el que suposa una caiguda de gairebé el 4% respecte el 2020. Però si es compara amb les xifres de 2008 -quan hi va haver el “pic” de natalitat més alt dels últims setze anys-, la caiguda ha estat del 35%. L'edat mitjana de les mares gironines ha arribat per primera vegada als 32 anys, mentre que la taxa bruta de natalitat se situa en 7,83 naixements per cada mil habitants. En canvi, el percentatge de població de més de 65 i 85 anys continua a l'alça, situant-se en un gairebé un 17% i un 3,15% respectivament.

Les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que el creixement vegetatiu a les comarques gironines continua essent negatiu: hi ha més defuncions que naixements, tot i que la xifra total de població pugui seguir creixent any rere any gràcies a la immigració. L'any passat van néixer 6.057 criatures a la província (3.087 nens i 2.970 nenes), mentre que la xifra de defuncions va situar-se en 6.879.

Així, es pot observar que les dades de mortalitat van estabilitzar-se després d'haver-se disparat durant el 2020 a causa de la pandèmia: l'any 2021 va haver-hi un 4,6% menys de morts que el 2020, quan es va arribar a les 7.215 defuncions. Es tracta d'una xifra que es torna a acostar a la de 2019, quan n'hi havia hagut 6.477. En total, el creixement vegetatiu s’ha situat en -822 persones.

Envelliment de la població

Les baixes xifres de natalitat, combinades amb un increment de l'esperança de vida, estan fent que la població de les comarques gironines -igual que passa a pràcticament tot l'Estat- estigui cada cop més envellida. El percentatge de població de més de 65 anys es troba en un 18,68%, mentre que els majors de 85 anys (col·lectiu que es considera població “sobreenvellida”) arriben al 3,15%. Tot i això, el fet que Girona sigui una de les províncies amb una major taxa d'immigració fa que els percentatges d'envelliment i sobreenvelliment no es trobin entre els més alts de l'Estat, sinó al contrari, ja que molta de la immigració que arriba es troba en edat de treballar.

En canvi, l’edat mitjana de la maternitat s’ha situat per primera vegada als 32 anys, seguint una tendència també a l’alça en els últims anys (el 2020, per exemple, s’havia situat en 31,62 anys). La taxa bruta de natalitat se situa en 7,83 naixements per cada mil habitants, que és una de les més altes de l’Estat, només per darrera de províncies com Almería, Múrcia, Huelva, Sevilla, Ceuta i Melilla. Aquesta elevada taxa de natalitat també es relaciona amb la immigració, ja que moltes de les persones que arriben estan en edat de procrear.

Recuperació dels casaments

El que també indiquen les dades de l’INE és que la xifra de matrimonis s’ha recuperat després del sotrac que va haver-hi per la pandèmia. Els tancaments i restriccions que hi va haver durant el 2020 per intentar frenar la covid-19 van fer que moltes parelles decidissin posposar els seus enllaços per més endavant. D’aquesta manera, si el 2020 es van celebrar només 94 matrimonis a Girona, el 2021 la xifra es va disparar fins als 2.988, una dada molt similar -i fins i tot lleugerament més alta- que el 2019, quan se n’havien celebrat 2.891.

Tot i això, la xifra de casaments també ha anat decreixent en els darrers anys, a mesura que el matrimoni s’ha deixat d’anar veient com l’única fórmula d’emancipació de la dona o com l’única manera per formar una família. De fet, pràcticament la meitat de les criatures que neixen a les comarques gironines, també segons l’INE, són de mares no casades (és a dir, que no han passat per l’altar amb la seva parella o que han decidit tenir-lo soles).

Tot i això, la tendència que sí que es continua mantenint és a la reducció dels matrimonis catòlics i l’increment dels civils. L’any passat, a les comarques gironines se’n van celebrar 2.681 de civils i 306 de catòlics, mentre que en només un expedient no consta la tipologia del casament. Dècades enrere, la xifra de matrimonis catòlics havia estat, sense dubte, la majoritària.