Amb un saló de sessions municipal ple de públic, ahir va tenir lloc a Llagostera la cessió del fons documental de Can Llambí per part d'aquesta família. El mas és un dels més antics de la vila, i data de molt abans de l'any 1200.

A banda de l'alcalde, Fermí Santamaria, hi eren presents diversos regidors, així com l'arxivera municipal Marta Albà i l'historiador Elvis Mallorquí. Aquests van explicar la procedència dels documents, la seva catalogació, així com la història del veïnat de Panedes, que és el lloc d'on prové el mas. També es van explicar nombroses anècdotes que han passat per l'indret durant tots aquests anys d'història.

A l'acte també hi van ser presents Maria Teresa i Josep Lluís Garriga i Llambí, els actuals propietaris, que han cedit el fons documental a l'Ajuntament llagosterenc per garantir-ne la custòdia, així com per assegurar-ne la conservació i facilitar la consulta al públic estudiós. El fons, està format per 157 pergamins datats entre el 1248 i el 1726. La resta, fins arribar als 452 registres que formen l'inventari, és documentació en suport paper entre el segle XVIII i el primer quart del XX. La documentació cedida està en força bon estat de conservació.

Tant Marta Albà com Elvis Mallorquí van assenyalar que aquest fons és l'únic dels grans fons patrimonials del terme municipal llagosterenc que ha arribat fins als nostres dies, o almenys l'únic del qual n'hi ha constància, fet que accentua la seva importància.

L'alcalde, Fermí Santamaria, va agrair a la família Garriga Llambí la cessió "d'aquest fons de vital importància per a la història de la nostra vila", felicitant-se al mateix temps perquè "això enriqueix molt els nostres arxius documentals".

Els orígens de la família Llambí al veïnat de Panedes de Llagostera es remunten a l'any 1500 quan Martí Llambí, pagès natural de Sant Feliu de Guíxols, va comprar a Joan Riba, senyor del mas Riba de Panedes, aquesta propietat, que des d'aquell moment s'anomenaria Mas Llambí.