La Comissió del Patrimoni Cultural de Girona no ha detectat la presència de restes arqueològiques o patrimonials que s'hagin de tenir en compte en les obres de construcció del futur Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, projectat en uns terrenys a Sarrià de Ter, prop de l'indret on es troba l'actual hospital.

L'Ajuntament de Girona ha sotmès a consideració de la Comissió del Patrimoni la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana" amb vista a l'edificació del nou hospital.

Si hi hagués constància de restes arqueològiques prehistòriques, o bé un castell o una muralla medieval, la Comissió ho hauria advertit, a fi d'estalviar ensurts en plena execució de les obres, com va passar al Puig de la Bateria.

Quan a l'abril de 2008 es va presentar la maqueta del nou hospital es va anunciar l'inici d'obres per a finals de 2009 o principis de 2010, termini que no s'ha complit. Fa escassament dues setmanes, la consellera Marina Geli va admetre el retart en les obres i va donar com nova data inaugural l'any 2014.

l Roses

Al castell de la Trinitat de Roses van aparèixer nous búnquers que han quedat integrats al projecte de recuperació de l'antiga fortalesa. La Comissió del Patrimoni va aprovar en la seva darrera reunió el projecte complementari de consolidació i ordenació del castell, presentat per l'Ajuntament.

l Llafranc

També es va aprovar la Memòria valorada de conservació i protecció de l'entorn del BCIN que és dins el conjunt de la Muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc, terme de Palafrugell. L'Ajuntament va presentar aquest projecte, que regularà els tipus de materials i intervencions a la zona, on s'han continuat construint els darrers anys, i on es podrà continuar constuint en zones edificables.

l Santa Pau

La Comissió del Patrimoni i l'Ajuntament de Santa Pau han creat una comissió conjunta per plir el Pla especial del conjunt històric. Aquest pla és important, perquè regularà les intervencions que es poden fer i les que no es poden fer, de manera que el futurs projectes d'obres els podrà resoldre l'Ajuntament sense passar per la Comissió del Patrimoni.

l Verges

També es va aprovar el projecte tècnic d'arranjament de la ciutat medieval de Verges, que regula tot tipus de canalitzacions soterrades, i mes endavant es farà el mateix amb altres elements del nucli antic.

l Olot

Miquel Sitjar, president de la Comissió del Patrimoni de Girona, va explicar ahir que s'espera arribar a la conclusió que un tram de la muralla d'Olot no és precisament muralla, de manera que no s'impediran les unes obres residencials que s'han sotmès a control, al carrer de Santa Cristina i a la plaça Palau.