El Ministeri de Foment destinarà 552.268 euros a la restauració del castell de Llers amb càrrec a l'1 per cent cultural per a la contractació d'obra pública. Segons que ha informat la subdelegació del Govern de Girona, aquesta partida va ser aprovada pels ministeris de Foment i de Cultura en la Comissió Mixta de l'1 % cultural celebrada dijous a Madrid.

Les estructures que conformen el conjunt del castell de Llers responen a les construccions realitzades durant el segle XIII d'acord amb el model tradicional romànic de torre de l'homenatge central i estances adossades a la muralla perimetral.

La torre és cilíndrica i té una altura de dotze metres, mentre que el portal d'accés a l'interior del recinte, si bé no es conserva pels danys soferts per aquesta fortalesa durant la Guerra Civil, sembla que se situaria a la façana orientada a l'est.

Aquest projecte planteja actuacions de consolidació de les estructures del recinte fortificat i d'adequació d'espais exteriors que actualment són de titularitat pública. Pel que fa a l'àmbit interior, part d'aquest mig milió d'euros es destinarà a la neteja dels murs, consolidació, remat superior i sospedrat en algunes zones. En la torre de l'homenatge, es defineix la consolidació de murs i tractament d'esquerdes i es planteja la pavimentació de diferents àmbits com el pati i estances situades a nord i a ponent del recinte interior.

En les actuacions relatives a l'àmbit d'extramurs del castell, es contempla l'adequació del seu accés principal a la façana est i l'enjardinament d'una zona pròxima. Concretament, es tracta del primer tram d'un futur passeig perimetral que s'establiria al voltant d'aquest immoble.

Per enllestir les obres, en aquest projecte també s'hi han inclòs totes les instal·lacions necessàries en sanejament i l'enllumenat.

L'anunci d'aquesta inversió de mig milió d'euros al castell de Llers s'afegeix a les anunciades el passat dimarts, que afecten la rehabilitació de l'antic Convent dels Caputxins de Figueres com a sala polivalent d'arts escèniques. Aquest ha estat un dels projectes que ha optingut una més alta subvenció per part del Govern espanyol, en tant que la intervenció ha rebut 537.297 euros. També dimarts es va anunciar que el nou Edifici de Visitants d'Empúries rep 272.356 euros. En total, Catalunya és destinatària de 11.754.538 euros, d'un total espanyol de 52.584.701. La llei de Patrimoni Històric del 1985 estableix que l'1 per cent del pressupost total d'execució de les obres públiques es destinarà a finançar els treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric espanyol o de foment de la creativitat.