La Comissió de Patrimoni de Girona ha aprovat el projecte que preveu enderrocar tres edificis al Barri Vell de la ciutat -dels quals, en un es mantindrà la façana- per fer més visible la muralla medieval i construir dos ascensors públics. Un d'ells enllaçarà la Casa Pastors amb la plaça de la Catedral, i l'altre permetrà accedir al Museu d'Història de la ciutat. L'actuació, com assegura l'Ajuntament de Girona, no suposarà canviar la fesomia a aquest espai històric de la ciutat, però caldrà realitzar una modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell per tal de poder-la tirar endavant.

El projecte que Patrimoni ha aprovat tirar endavant afecta el tram final del carrer Ballesteries i la pujada de Sant Feliu de Girona, situats en ple cor del Barri Vell. En total, es tiraran a terra tres edificis. El primer es troba al final de Ballesteries, i es tracta d'una finca adossada a l'antiga Torre del Bosch Monar (datada del segle XIV).

Amb la voluntat de fer més visible el tram de muralla del seu darrere, la finca afectada s'enderrocarà. Això permetrà esponjar l'espai i, segons concreta l'Ajuntament, donar més relleu a la torre medieval.

El projecte que ara ha rebut llum verd també afecta dos edificis situats a la pujada de Sant Feliu. El primer és un bloc de pisos on encara viu gent i el segon és l'immoble que hi ha al costat, recobert des de fa mesos per una bastida. El primer s'enderrocarà del tot i del segon només es mantindrà la façana; tot l'interior anirà a terra.

L'Ajuntament de Girona assegura que l'actuació no suposarà canviar la fesomia d'aquesta part del Barri Vell. I és que l'edifici d'habitatges que s'enderrocarà del tot després es tornarà a aixecar, i la nova façana mantindrà tant els colors com la volumetria que caracteritza els immobles d'aquesta part històrica de la ciutat.

A més, el projecte també inclou la construcció de dos ascensors, tots dos d'ús públic. El primer permetrà connectar la Casa Pastors -que ara acull la seu de l'Audiència- amb la plaça de la Catedral; el segon permetrà accedir al Museu d'Història de la Ciutat des del final del carrer Ballesteries.

El director dels serveis territorials de Cultura, Antoni Baulida, va explicar que, tot i haver-se aprovat, Patrimoni ha demanat a l'Ajuntament que aporti un estudi detallat sobre el lloc on aniran els ascensors. La voluntat és que la seva instal·lació no afecti els volums dels edificis.

Baulida també va ressaltar que aquest projecte modifica allò que el Pla Especial de Barri Vell preveia en un principi per a aquest indret. "Inicialment es preveia que s'enderroquessin totes les cases que tocaven a la muralla; però després es va rectificar, perquè es va veure que la muralla estava molt degradada", va precisar.

Actuacions a Lladó i l'Escala

En la mateixa comissió, també es va aprovar el projecte que ha de permetre rehabilitar l'església de Santa Maria de Lladó. Aquesta actuació, que entra dins el programa de la Fundació La Caixa "Romànic obert", comprèn refer les cobertes de la nau i l'absis, la coronació del campanar i la consolidació de la portalada. Segons Baulida, "la pedra de l'església s'està malmetent i esquerdant", degradació que s'haurà de solucionar "amb productes orgànics, que impediran que hi creixi vegetació".

Una actuació semblant és la que es durà a terme a l'església de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala. En aquest cas, les accions es duran a terme a la façana i la rosassa, també força degradats per la salinitat. Com va detallar Baulida, es va recomanar que en aquesta rehabilitació es tinguessin en compte els consells del Centre de Recuperació de Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix. Val a dir que a partir de la present comissió, l'ordre del dia es farà arribar al centre, per tal que es pugui comptar amb les seves aportacions.