El projecte va arrencar arran de la sol·licitud que va fer, el primer semestre de 2010, una clienta de la botiga (igual que fan entitats i organitzacions) d'un mecenatge econòmic a fi de poder restaurar l'església de Sant Esteve de Llémena. El director de l'establiment, Daniel Albertos, que ha assumit personalment el projecte, tot i que no té vinculació directa amb Sant Esteve de Llémena (procedeix de Gavà), en va prendre nota i, a més, la va instar a deixar per escrit més informació sobre el recinte sagrat. En situacions semblants, Bauhaus hagués demanat un pressupost per portar a terme la restauració. La sol·licitud va quedar en una carpeta. "No volíem dir que no però, en el moment en què es va demanar, la partida per aquestes accions ja estava tancada".

Tanmateix, la manca de diners no va frenar el propòsit de la botiga d'involucrar-se. Van pensar, per exemple, en l'anomenada "aportació en mercaderia" (material), que resolia una part de la problemàtica a resoldre. Per "poder arribar" a la part més urgent (la teulada), Bauhaus Girona va començar a vehicular, el setembre ?se?güent, diversos departaments (??obres i projectes), va demanar una guardiola, van engegar una campanya publicitària i va involucrar els clients després de rebre la conformitat de la central (a Barcelona). La campanya va començar a l'abril. Daniel Albertos deixa clar que, inicialment, les "possibilitats d'èxit" són desconegudes i que, per manca de precedents, la multinacional, acostumada a treballar a nivell 'macro', preguntava molt sobre el procediment.

El pressupost de la restauració que ara es vol abordar oscil·laria entre els 7.000 i els 10.000 euros i, per tant, s'haurien de recollir un mínim de 4.000 euros. En el moment en què es faci l'obra, Bauhaus aportarà material per valor de 3.000 euros. El director creu que la recollida de diners podria finalitzar per la Setmana Santa de 2012.

La multinacional ha firmat un conveni amb el Bisbat de Girona. La recollida de diners es fa mitjançant una guardiola en forma de casa situada en un taulell de l'entrada de l'establiment. A redós, hi ha un cartell i tríptics. La clau de la guardiola és a mans de la parròquia i, quan el recipient estigui ple, faran la primera recollida. En la visita efectuada ara fa pocs dies, la guardiola tenia moltes monedes i menys bitllets. Albertos explica el cas d'una dona ("la primera aportació grossa") que va donar 50 euros davant la sorpresa de les dues persones que estaven en el punt d'informació. El responsable de la botiga pensa en col·locar unes ?guar?dioles, més petites, que es col·locarien a les caixes de cobrament. També contempla la recollida de diners per transferència bancària. "La finalitat és recaptar el màxim", explica.

Bauhaus també posarà tècnics del departaments de l'establiment (té a Girona un especialista en teulades i arcs) a disposició del Bisbat amb la finalitat que el pressupost sigui el "més econòmic possible". Els Ajuntaments de la Vall també coneixen el projecte. Daniel Albertos creu que la restauració de l'església farà descobrir, o tornar a conèixer un territori amb grans potencialitats pel lleure familiar, que coincideix amb el públic objectiu de la cadena. Bauhaus, en els països on està situada, sol patrocinar equips i esdeveniments d'esports base però el director a Girona és del parer que "s'ha de participar molt rigorosament en tots els àmbits dins la realitat social". Per aquest motiu, col·laboren amb diferents programes socials, com ara de promoció laboral de l'Ajuntament de Girona o els Plans de Transició al Treball (PTT).

Aquesta acció de Bauhaus formaria part de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) amb què les empreses contribueixen a la millora del territori on treballen, reforçant imatge i competitivitat.