El delegat de Cultura, Antoni Baulida, va assegurar ahir que s'han fet obres il·legals, sense demanar els corresponents permisos, al castell de Sant Mori, i que l'Ajuntament ja ha presentat la pertinent denúncia a la direcció general del Patrimoni Cultural de la Generalitat, que estudiarà el cas. Patrimoni no ha acceptat la instal·lació d'un quadre elèctric en aquest castell, ja que és en un lloc "molt visible", segons Baulida. És per això que, tot i que Patrimoni ja havia aprovat actuacions anteriors al castell, ha considerat que aquesta en concret no podia rebre el seu vistiplau. El quadre de llum és una de les obres fetes sense que el propietari del castell hagi presentat el projecte corresponent. Figura com a promotor de l'obra Mariano Sanz.girona |ddg