L'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador ha publicat el llibre Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia. Un llarg títol en català i miskito que defineix l'essència de la publicació: ser una eina a favor de totes les llengües, especialment de les minoritàries, minorizades i en perill d'extinció, i del dret a l'alfabetització i l'educació de totes les persones sense distinció de cap tipus. El llibre, presentat ahir a la 22 de Girona, és també un al·legat contra la injustícia de l'analfabetisme.

Es tracta d'un llibre estructurat en dues parts. La primera la formen cinc articles d'Ignasi Vila, Carles Serra, Sebas Parra, Pep Aparicio i el mestre Orlando Pineda. La protecció de les llengües minorizades i l'alfabetització es relaciona aquí amb el cas concret de Nicaragua. La segona part és una espècie de "diccionari de butxaca" on una variada constel·lació d'autors de tota mena donen el seu punt de vista sobre paraules com: cooperació, pedagogia de l'amor, igualtat, llengua materna, participació, escola, poesia o dignitat.