El Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) va presentar ahir els nous Premis d'arquitectura tradicional Toni Cobos, que distingirà l'arquitectura d'arrel anònima i popular, i reconeixerà no només la feina dels arquitectes, sinó també la dels constructors i els propietaris.

La presentació es va fer al cafè Le Bistrot de Girona i va anar a càrrec de Joaquim Nadal, director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques; Rosa M. Cànovas, arquitecta de l'Ajuntament de Girona i presidenta de GRETA de 2011 a 2015; i Xavier Albertí, membre de la junta directiva actual de GRETA.

Els premis neixen amb la voluntat de distingir les bones pràctiques en la intervenció en el patrimoni més feble i desprotegit que respectin les característiques específiques de les preexistències, responent al mateix temps als reptes actuals.

Es pretén posar en valor les tècniques constructives tradicionals i els materials que han fet possible el patrimoni arquitectònic català.

Els premis es dediquen a la memòria de Toni Cobos, constructor apassionat per l'arquitectura tradicional que va morir de forma sobtada l'any 2016.

En la Presentació, Nadal es va referir a la presa de consciència de la necessistat de salvaguardar el patrimoni com un fet bastant recent, de manera que practicament no queda res dels habitatges domèstics anteriors al segle S.XVI- XVII. El patrimoni anterior a aquesta època és de caire militar o religiós, i si és civil, és un castell, però mai una casa de poble. Aquí és on es centra l'activitat de GRETA i d'aquests premis on el promotor, amb la seva sensibilitat i el constructor, amb el seu ofici, seran tan importants com els tècnics i els arquitectes.

Entre la trentena d'assistents hi havia el president sortint i el president entrant del Col·legi d'Arquitectes de Girona, Narcís Reverendo i Marc Riera, respectivament, entre altres arquitectes i aparelladors.