La taxa d'accés a la universitat pública entre estudiants amb pares amb titulació gairebé triplica la de joves amb progenitors que només tenen els estudis obligatoris i més que duplica la d'alumnes amb pares amb estudis secundaris postobligatoris. Ho revela l'informe Qui estudia a la universitat? Anàlisi de 15 anys d'evolució de l'accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017) , elaborat pel Grup de Recerca en Educació i Treball (Gret) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Observatori del sistema Universitari (OSU).

L'estudi assenyala que el 82,6% dels joves amb progenitors universitaris entren a la universitat, mentre que la xifra es redueix al 28,3% entre els estudiants amb pares que no tenen més estudis que els obligatoris i a 38,2 de cada 100 entre la joventut amb pares amb estudis secundaris postobligatoris, segons detallava ahir la coautora de l'estudi Helena Troiano, que va dir que la probabilitat d'accés és «molt diferenciada» depenent dels estudis dels pares.

Els fills de persones amb estudis universitaris estan «sobrerepresentats» segons l'estudi, ja que el 2017 conformaven el 47,1% de l'estudiantat que accedeix a la universitat, mentre aquest col·lectiu només suposa el 26,2% de la població.

Troiano va explicar que en el període 2002-2011 es va produir un increment en l'accés a la universitat pública, que es va accelerar a partir de 2008 amb l'inici de la crisi econòmica; es va produir un alentiment entre 2011 i 2014, que coincideix amb l'increment de preus, i a partir de 2014, amb la millora del mercat de treball, es produeix un descens, major entre alumnes els pares dels quals tenen un nivell formatiu més alt, la qual cosa els va produir «sorpresa».

La taxa d'accés a les universitats públiques es va situar el 2002 en el 35,8%, en els anys 2011 i 2014 va tenir els seus majors registres, amb un 46,4% i un 47,6%, i el 2017 la taxa es va reduir fins al 45,9%, que l'estudi atribueix a aspectes com la millora de les possibilitats de treball, l'increment de preus, el creixement de l'accés als cicles formatius de grau superior i l'augment de l'oferta de les privades.