Prop del 25% dels professors universitaris a Espanya són associats, fins a arribar al curs 2018-19 els 25.081 efectius, especialment nombrosos a Navarra i Catalunya, on representen el 41 i el 44%, mentre que al País Basc, Galícia, Astúries, Extremadura, Canàries i Andalusia estan per sota de la mitjana. Així es desprèn de l'estudi Professorat associat. Experiència professional o precarització?.

Encarregat per l'Observatori del Sistema Universitari, l'informe presentat ahir denuncia que «a causa de l'elevat nombre d'efectius de professorat associat, les universitats públiques espanyoles incompleixen de forma sistemàtica el límit legal establert per la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, que estableix que el personal docent i investigador amb vinculació temporal no pot superar el 40% de la plantilla de personal docent i investigador (PDI)».

L'informe destaca un «augment significatiu d'associats, mentre la resta de figures docents es mantenia estancada», que es va produir a partir del curs 2014-15.

Com a causes d'aquesta situació, Alfonso Herranz, catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona, apunta la manca de finançament públic del sistema universitari, la baixa taxa de reposició inicial, que encara no s'ha recuperat, i els escassos requisits i falta d'acreditació per contractar associats.

L'estudi assenyala que a causa de la crisi econòmica «només es permetia a les universitats la contractació excepcional per cobrir necessitats urgents i inajornables». A més, les universitats «disposaven de menys diners que mai» a causa de les retallades en el finançament públic, de manera que «van optar per la contractació més barata, que són els professors associats», segons Herranz.

Per universitats, en 32 de les 48 públiques «s'incompleix el límit legal del 40% contractació de professorat temporal», segons el text.

En concret, les universitats que més professorat associat contractat tenen són la Rovira i Virgili (69,7%), Carles III de Madrid (64,5%), Rei Joan Carles (64,4%) i Pompeu Fabra (62,9%). Segons l'informe, a la Universitat de Girona la proporció és del 42%.