Les excavacions d'aquest any al castell de Sant Iscle de Vidreres (Selva) han permès documentar un nou tram de muralla al nord del castell. Es tracta d'una paret que va en paral·lel a la muralla més recent. L'estructura és anterior a la que es coneixia i no van arribar a funcionar en la mateixa època. En les excavacions també s'han trobat quatre noves sitges a l'ampliació oest del castell, que data del segle XIV. Aquestes se sumen a les 23 que ja s'havien descobert en aquest element patrimonial. Les sitges s'utilitzaven per guardar cereals i eren forats que s'excavaven en el subsòl. Quan deixaven de fer-les servir, les enterraven amb restes orgàniques, terra i runa fet que proporciona informació del que menjaven o estris que utilitzaven.

La campanya d'excavacions d'enguany al castell de Sant Iscle de Vidreres (Selva) s'ha centrat en la part nord de la muralla, on s'ha pogut documentar un tram nou d'estructura. Es tracta d'una construcció anterior que va en paral·lel a la muralla que ara era visible. Segons apunten els arqueòlegs, les dues muralles no van funcionar de forma simultània. Ara estan pendents d'estudiar-lo per poder saber en quin moment es va construir i fins a quin any va funcionar.

Per altra banda, a l'ampliació oest del castell (que es va fer durant el segle XIV), s'hi han trobat quatre noves sitges. Es tracta de recipients en forma de globus que s'excavaven en el subsòl i es feien servir per guardar cereals. Una vegada aquestes sitges entraven en desús, es tapaven amb terra, runa i també restes orgàniques. Per aquest motiu s'hi han trobat restes d'animals i també ceràmica de cuina o grisa medieval.

Ara, aquest material es netejarà i es documentarà per saber a quina edat pertany concretament. Després se'n farà un inventari i es dibuixarà per poder afegir les troballes a la memòria científica de la intervenció arqueològica.

Per altra banda, la campanya d'excavacions segueix ampliant la zona sud del castell i el fossat. Des del 2017 que es va començar a explorar aquesta part, s'ha permès documentar restes de les primeres fases del castell, que es va començar a fer servir entre els segles XII i XIII. En anteriors campanyes es va descobrir dos panys de muralla i una torre que abans eren totalment desconegudes.

El castell de Sant Iscle es va construir el segle XII i va funcionar fins el segle XVI. Es tracta del segon castell més gran del Vescomtat de Cabrera que hi ha a la Selva, després del castell de Montsoriu, a Arbúcies. Des del 2005 s'hi fan campanyes d'excavacions amb la col·laboració de camps de treball coordinats per la Direcció General de Joventut de la Generalitat, gestionats pel grup d'esplai Vidrerenc i COCAT i patrocinats per l'Ajuntament de Vidreres.

Aquest any les excavacions s'han fet al llarg del mes d'agost amb dos torns diferents. El primer d'ells ha comptat amb 12 voluntaris d'entre 15 i 17 anys i en el segon hi havia 20 persones majors d'edat. Per la situació actual i les mesures preventives del Covid 19, aquest any tots els voluntaris han estat catalans i no s'ha realitzat el camp internacional.