12 de octubre de 2013
12.10.2013

El termini per tornar les compres fetes per Internet s'amplia de 7 a 14 dies

Els contractes de productes adquirits mitjançant via telefònica no tindran cap validesa fins que el consumidor no l'enviï signat

14.10.2013 | 08:33
Ana Mato.

El Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que reforça la protecció dels ciutadans en transaccions de comerç electrònic i que, entre d'altres novetats, amplia el termini de les devolucions de set dies a catorze.
El projecte, que incorpora una directiva europea, dota els usuaris de nous drets quant a terminis de lliurament, desistiment i risc de pèrdua o deteriorament del producte adquirit, va dir Mato.
L'objectiu principal és reforçar la seguretat jurídica, tant dels consumidors com de l'empresari que formalitzen transaccions a distància i, per a això, introdueix mesures encaminades a reduir la desigualtat de posicions entre les dues parts, evitant situacions de desprotecció dels compradors.
Amplia la informació precontractual que, per llei, caldrà facilitar als consumidors i usuaris, en general i, en particular, quan formalitzin contractes a distància. Haurà de ser clara i comprensible. "Es tracta d'eliminar la lletra menuda", va dir la ministra Ana Mato.
La nova normativa, que inicia ara la seva tramitació parlamentària, estableix que el termini de catorze dies per tornar una compra queda automàticament ampliat a 12 mesos en cas que no s'hagués informat al consumidor que pot exercir aquest dret.
Una altra de les novetats del projecte són les mesures encaminades a evitar les "càrregues encobertes".
Així, l'empresari haurà de vetllar perquè el consumidor, al realitzar una comanda a través d'internet, confirmi que és conscient que aquest implica una obligació de pagament. D'aquesta manera, l'usuari sempre haurà d'acceptar el preu final abans que conclogui la transacció.
Si l'empresari no obté el consentiment exprés del consumidor per a un pagament addicional a l'acordat i, en el seu lloc, ho dedueix utilitzant opcions per defecte, l'usuari tindrà dret al reemborsament del pagament.
Quant als càrrecs addicionals que poden derivar-se dels contractes formalitzats a distància, el projecte estableix noves regles.
Per exemple, en el cas que l'empresari decideixi habilitar una línia telefònica per comunicar-se amb els seus clients en relació amb el contracte, l'ús d'aquesta línia no podrà suposar un cost superior al de la tarifa bàsica.
La ministra va assenyalar que la nova norma regula també la contractació telefònica de béns i serveis i proposa un sistema que protegeixi als consumidors i usuaris i que, al mateix temps, no suposa càrregues excessives per als empresaris.
En els casos en els quals l'empresa sigui la que es posi en contacte telefònic amb l'usuari per formalitzar un contracte, haurà de confirmar l'oferta per escrit o, llevat d'oposició expressa del consumidor, en un suport durador. L'oferta no serà vinculant fins que el consumidor hagi signat l'oferta, o enviat el seu acord per escrit ja sigui en paper, per fax, correu electrònic o per un missatge de SMS.
D'aquesta manera, s'assegura que el consumidor és plenament conscient del que està acceptant en garantir-se adequadament que rep la informació precontractual obligatòria, cosa que no és possible si el procés es fa només per telèfon.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook