La declaració de la renda és un tràmit que es fa anualment a Espanya per informar l'Agència Tributària dels ingressos i les despeses dels contribuents durant l'any fiscal i determinar la suma d'impostos que han de pagar. És un procés important per mantenir al dia les obligacions fiscals i evitar possibles sancions o multes.

A Espanya, la declaració de la renda es presenta entre l'abril i el juny de l'any següent al qual es refereix la declaració; és a dir, la declaració de la renda que es farà aquest any 2023 es refereix als ingressos i les despeses registrats pels contribuents durant l'any anterior: 2022.

Esborrany de la declaració de la renda el 2023

Per facilitar-ne la presentació tota aquesta documentació, l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents l'esborrany de la declaració de la renda. L'esborrany és una proposta de declaració amb les dades fiscals que Hisenda ha recopilat sobre el contribuent, com ara els ingressos i les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les deduccions fiscals, etc.

El contribuent pot revisar i modificar l'esborrany si ho considera necessari abans de confirmar-ho. En cas que l'esborrany sigui correcte, el declarant té la possibilitat de confirmar-lo i presentar-lo directament a través d'Internet, sense necessitat de fer cap altra declaració de la renda completa.

D'aquesta manera, Hisenda estableix que el contribuent està d'acord amb la declaració de la renda i no cal fer res més: es tramita de manera automàtica amb les dades que consten a l'Agència Tributària.

La renda 2023 es pot fer per telèfon mitjançant cita prèvia. DdG

En cas de no confirmar l'esborrany de la declaració de la renda perquè el contribuent entén que no és correcte, que està incomplet o que podria ser més avantatjós per a ell, el declarant ha de fer la declaració per altres mitjans i presentar-la a Hisenda en el període establert.

D'aquesta manera, és important tenir en compte que l'esborrany de la declaració de la renda no és obligatori i que el contribuent sempre té l'opció de presentar una declaració alternativa completa si ho voleu. A més, és important revisar amb cura l'esborrany abans de confirmar-ho per assegurar-se que totes les dades són correctes.

Quan es pot veure l'esborrany de la renda el 2023

Seguint el calendari de la campanya de la renda el 2023, el contribuent pot sol·licitar l'esborrany de la declaració de la renda per Internet a partir de l'11 d'abril. El termini de presentació de la declaració de la renda finalitza, en tots els casos, el 30 de juny del 2023.

A més, el calendari establert per l'Agència Tributària per a la Renda el 2023 també fixa altres dates en funció del tràmit que cal fer. Així, si el contribuent vol que Hisenda elabori la declaració de la renda de manera telefònica, haurà de demanar cita des del 3 de maig i fins al 29 de juny. El termini de presentació de la declaració de la renda en aquest cas començarà el 5 de maig i finalitzarà el 30 de juny.

Si el contribuent vol que l'Agència Tributària li faci la declaració de la renda però no de manera telefònica, sinó presencial, el termini serà diferent: tot el mes de juny, des del dia 1 i fins al dia 30. La sol·licitud de cita prèvia (cal) es podrà fer des del 25 de maig fins al 29 de juny de 2023.