Els professionals col·legiats a EnginyersGi, que exerceixen al sector públic, consideren que pateixen una discriminació pel que fa a la seva classificació professional, ja que segons la normativa actual aquests professionals es troben en el subgrup A2 dins de la classificació professional de l’administració pública. A través d’un comunicat del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, afirmen que «això provoca un sostre de cristall quant al desenvolupament laboral», perquè no poden accedir a «llocs de responsabilitat ni tenir el mateix reconeixement d’aquells que formen part del subgrup A1».

Els enginyers gironins volen aconseguir que s’eliminin les subcategories que existeixen dins del Grup A de treballadors públics. Fet que apunten que ja es va suprimir en el sector privat. Creuen que el canvi permetria augmentar la competitivitat en el sector públic i millorar el servei al ciutadà. 

Consideren que aquesta discriminació laboral té origen en la implementació del Pla Bolonya. En aquell moment van desaparèixer les distincions entre llicenciatura i diplomatura perquè tot va passar a ser graus. No obstant això, l’actual normativa del sector públic encara manté la distinció entre aquests dos grups: els que abans eren diplomats formen part del grup A2 mentre que els abans eren llicenciats formen part del grup A1. Els professionals defensen que és de justícia que tots els graduats formin part del Grup A sense distinció. 

Apunten que ha estat la falta de voluntat política el que ha impedit que se suprimeixin les subcategories A1 i A2. Un canvi que hauria de permetre que els graduats d’aquest col·lectiu tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupament en el sector públic que els altres graduats