11 de juny de 2019
11.06.2019
Diari de Girona
OPINIÓ

Els col·lectius de Monitores i Vetlladores

Article escrit per dues delegades sindicals de CCOO, vetlladora i monitora, per al suplement L'Aula

11.06.2019 | 00:13
Els col·lectius de Monitores i Vetlladores

Estem acabant un altre curs escolar amb l'objectiu que tot l'alumnat avanci en els seus aprenentatges i la seva evolució personal. Per fer-ho possible, tot un equip de professionals treballem als centres educatius. Segurament la tasca més visible és la del personal docent, però n'hi ha d'altres, totalment necessàries, que no es visibiltzen prou i que no són suficientment reconegudes. Entre aquestes, les del personal vetllador i monitor de lleure.

La vetlladora és la persona que acompanya un alumne que, per dificultats motrius o dèficits d'atenció, necessita sempre algú al seu costat, ajudant-lo, donant-li suport i guiant-lo. Si bé actualment ja estem força familiaritzats amb aquest paper, la seva implantació va ser fruit d'una lenta evolució en dècades en el sistema educatiu. I ara tenim una tasca clau per fer que el model d'escola inclusiva funcioni.

Una educadora o monitora de lleure és la persona que educa en valors l'infant durant el seu temps de lleure. Treballa valors com la participació, la solidaritat, l'amistat, el respecte cap a l'entorn i els companys...

Aquests educadors i educadores desenvolupen una feina important cap als infants, que aprenen d'una forma integral en un espai i temps complementari al de l'educació formal.

Fonamentalment, un educador en el lleure esdevé un mirall per a aquells nens que educa, ha d'actuar de manera coherent amb el que ensenya i predicar amb l'exemple. Ha d'actuar de manera imparcial i ser just en tot allò que fa. A l'hora d'educar, una de les eines més útils i eficients que s'utilitzen és el joc. Són molts els beneficis i qualitats que aporta aquest mètode educatiu als infants. Millora l'autoestima dels nens, els ajuda a superar-se a ells mateixos i a aconseguir noves metes.

El personal vetllador i de monitoratge estem regulats pel III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Actualment hem denunciat el Conveni, però això no implica la seva nul·litat! Segons l'article 3 del conveni en el seu punt 4, aquest continua vigent fins a la signatura del nou conveni. Hem arribat a alguns acords, com el de les Taules salarials per al 2019 i negociat, cas per cas, l'aplicació del art 41 de l'ET, de modificació de les condicions laborals.

Els nostres principals problemes són la reforma laboral, que augmenta la discrecionalitat de les empreses a l'hora de prendre decisions, i la falta de millors pressupostos públics. Aquesta situació ens enroca en la precarietat, ja que no es destinen prou recursos econòmics per fer front a les nostres necessitats bàsiques en termes de dignes condicions de treball.

Som contractades per una empresa/entitat externa mitjançant procediment obert convocat de manera periòdica cada 2 cursos (en el sector de vetlladors) i amb les possibles subrogacions a altres empreses/entitats depenen de qui guanyi el concurs a cada territori.

El col·lectiu del personal vetllador, a més, cada curs pateix reduccions de jornada perquè el Departament d'Educació, amb els seus pressuposts reduïts per cobrir l'atenció a l'alumnat que cuidem, ajusta al mínim les hores destinades a aquests alumnes i acostuma a dir que no retalla, quan el que fa és redistribuir el volum d'hores entre el conjunt d'alumnat a atendre que en els últims anys s'ha anat incrementat amb nous centres i noves necessitats. La divisió és fàcil i el resultat suposa una reducció de l'atenció d'hores i, per tant, del salari de la persona treballadora. Així es pot arribar a tenir companyes fent 3 hores miserables a la setmana amb alumnes que estan a l'escola durant tot l'horari lectiu.

El curs 2018-19 hem treballat a comarques gironines 232 vetlladores amb un total de 3.396 hores a la setmana, amb un increment de 136 hores al mes de juny. El curs anterior es van donar 3.612,30 hores.

La nostra jornada mitjana actual és de 14,6 hores setmanals amb un salari brut de 434,97 euros al mes. Si aquestes jornades fossin completes, igualant  les 37,5 hores setmanals que té el personal laboral contractat directament pel Departament d'Educació, tindríem un salari brut al mes de 1.116,71 euros , fent tasca educativa al centre.

Cal fer un pas endavant perquè els nostres col·lectius dignifiquin les condicions de treball: salari, horaris, jornades de treball, millora de la categoria professional, i per una atenció de qualitat educativa, caldria dotar de les auxiliars d'educació especial (vetlladores) necessàries a cada centre, sense reduccions de jornada. En poques paraules, més recursos i voluntat política per promoure els nostres col·lectius, extraordinàriament invisibles en el sistema educatiu.

Volem insistir que, donat el nostre paper essencial en el sistema educatiu, és evident que falta voluntat política per resoldre la situació dels col·lectius més febles i més vulnerables de l'Educació a Catalunya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook