"Aquest curs la UdG ofereix 24 màsters oficials i 43 màsters propis, repartits en 7 àmbits: Biologia i Salut, Humanitats, Dret i Economia, Medi Ambient i Química, Tecnologia, Educació i Psicologia i Turisme.

Els màsters permeten adquirir una formació avançada, i ofereixen diferents itineraris, segons si els estudiants volen especialitzar-se, formar-se de manera multidisciplinària, iniciar-se en la recerca o fer un màster professionalitzador. Els màsters oficials permeten accedir després al Doctorat.

Hi ha dos grans col·lectius als quals poden interessar els aquests màsters: les persones que canvien de feina o que necessiten enfocar el seu futur cap a una altra disciplina, i els estudiants acabats de graduar. L'oferta té en compte les necessitats d'aquests dos públics.

Aquest any la UdG ha fet un esforç important per adaptar les seves activitats docents i de recerca a les noves mesures requerides a causa del COVID19. La institució, que és sobretot presencial, es preocupa pels estudiants que no puguin accedir a les aules per raons de mobilitat o per confinament forçós, per tal que puguin seguir les classes a partir de diverses plataformes tecnològiques. Alguns dels màsters han optat per una oferta doble, presencial i online. Així mateix, les instal·lacions de la Universitat s'han equipat amb tots els elements necessaris per garantir la seguretat i la salut de la comunitat universitària.

Aquí trobareu testimonis d'estudiants actuals i d'antics estudiants que us explicaran la seva experiència

La informació completa la podeu trobar a l'apartat de màsters de la pàgina web de la UdG udg.edu/masters "

Anna, Màster en Recerca en Humanitats

El Màster en Recerca en Humanitats, lluny de semblar generalista, promou l'intercanvi de diferents camps de les humanitats pel treball d'investigació de cada estudiant. Això en una universitat petita com la nostra resulta molt fàcil. El contacte amb el professorat és molt proper i l'afinitat que es genera entre els companys amb un grup reduït és molt enriquidor.

Més informació a l'enllaç.

Pol, Màster en Enginyeria Industrial

Els casos pràctics eren la base de l'aprenentatge, la qual cosa va fer que les hores de dedicació augmentessin però també ho fes el meu interés. A més, les visites a empreses van passar a ser habituals, on vam poder veure a la pràctica diferents aspectes estudiats a l'aula. No hi ha millor manera de consolidar un coneixement que veure'l aplicat amb els teus propis ulls. El Grau en Enginyeria Industrial et dona molts coneixements i eines però el màster te'ls ordena, te'ls classifica i fa que, personalment, els prioritzis.

Adrià, Màster en Advocacia

Sense cap intenció de desmerèixer la UAB, on vaig estudiar i d'on també he après molt, buscava un perfil d'universitat més pròxim a l'alumne. He de reconèixer que ha superat les meves expectatives. En tot moment he trobat un professor disposat a ajudar-me quan ho he necessitat, fins i tot fora de l'horari lectiu, i això és quelcom que cal destacar. També voldria posar en relleu la sincronia entre la part pràctica i la part teòrica dels estudis. De fet, el professorat està format per un combinat entre professors d'universitat i professionals de l'advocacia. El Treball Final de Màster està plantejat perquè l'alumne se situï a la pell d'un advocat davant d'un cas real, i per tant ha de dirigir el cas des del seu inici amb la presentació de la demanda fins al seu desenllaç al judici i posterior sentència.

Jordi, Màster en Biotecnologia Alimentària

Valoro molt positivament la part pràctica del màster. Animaria la gent a fer-lo, sobretot si porten ja temps en el món laboral, ja que els permetrà estudiar d'una manera més conscient, però sobretot els permetrà renovar-se i actualitzar-se com a professionals. A mi m'ha estat molt útil no només per fonamentar coneixements adquirits en l'àmbit laboral o per actualitzar-me, sinó que m'ha permès millorar el meu CV de tal manera que m'ha donat la confiança per afrontar nous reptes professionals i fer un salt cap a un nou projecte professional...»

Més informació a l'enllaç.

Yvonne, Màster en Psicologia General Sanitària

La modalitat semipresencial i la proximitat m'han permès la possibilitat de combinar-ho amb la jornada laboral. Valoro l'enriquiment professional que m'ha suposat gràcies a l'aprenentatge d'eines i recursos per treballar en l'àmbit clínic. El recomano totalment a aquelles persones interessades en l'àmbit clínic de la psicologia, ja que permet accedir de forma regulada i ràpida a les oportunitats laborals emergents.»

Fatou, Màster en Turisme Cultural

El fet de compartir classe amb gent de diferents països del món, les oportunitats que em podria generar a nivell professional, els professionals que hi imparteixen docència, l'espai agradable que és la Facultat de Turisme al Barri Vell, l'oportunitat de fer una estada a l'estranger amb els diferents programes de mobilitat o el pràcticum, el fet d'estudiar en un sistema que ja coneixes i saps com treballa, el poder obtenir un certificat de la UNESCO en Gestió Turística del Patrimoni de la Humanitat, l'oportunitat de rebre beques i finançar els estudis... Aquestes són només algunes de les raons.

Més informació a l'enllaç.

Alba, Màster en Ensenyament d'Espanyol i Català com a segons llengües

Aquesta és possiblement una de les coses que valoro més positivament: la proximitat. Que els docents ens coneguessin permetia que s'adaptessin a les nostres necessitats i interessos. Es fomentava el debat i la crítica, i les classes no es limitaven a la presentació de continguts curriculars. D'altra banda, també voldria destacar les conferències i visites de tota mena que vam gaudir durant el curs, des d'experiències acadèmiques d'exalumnes i experiències professionals de professors d'espanyol com a llengua estrangera arreu del món. El que actualment agraeixo moltíssim és haver-nos iniciat en les TIC (Tecnologies de la Informació) a l'aula de llengües estrangeres, ja que els continguts i les pràctiques d'aquesta assignatura han estat de gran rellevància per poder seguir amb la docència després de l'esclat de la crisi sanitària de 2020. L'alumnat pot decidir entre fer unes pràctiques d'investigació o unes pràctiques en centres de formació d'espanyol o de català a l'estranger.

Més informació a l'enllaç.

Noemí, Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Soc de Tarragona i treballo a Salou. Vaig estudiar el CFGS d'animació sociocultural i posteriorment Educació Social complementat amb un Postgrau de Gestió de la Cultura Popular. M'agrada formar-me en allò en què treballo. Valoro la diversitat de professorat i d'alumnat. Cada assignatura és impartida per grans professionals de la matèria aportant els recursos necessaris per ampliar aquella informació que necessitem. Cada professor és especialista en un tema i és recolzat i complementat per altres. Aquesta diversitat obre el ventall de coneixements al màxim. Pel que fa a l'alumnat, la seva diversitat en procedència, àmbit de treball o d'estudi, fa que aquelles converses fora de l'aula (que són moltes) ens aportin experiències reals i enriquidores com a persones, estudiants i professionals.

Més informació a l'enllaç.

Meritxell, Màster en Ciències i Tecnologia dels Recursos Hídrics

L'Aprenentatge Basat en Problemes és el punt més fort del màster, és una metodologia que cada dia et motiva a anar més enllà del que saps i tu decideixes fins on vols investigar, saber i aprendre. La metodologia es basa en la presentació d'un cas (real o inventat) a partir del qual s'obre un debat entre tots els integrants de la classe, l'objectiu del qual és obtenir uns objectius de coneixement. Per totes aquelles persones que estiguin cansades de les típiques classes magistrals on vas a escoltar a un professor parlar durant hores, que no vulguin que un màster sigui com un curs més de carrera, aquest és el seu màster. El professor no intervé, només modera el diàleg i en cas que el grup es desviï molt dels objectius plantejats, el redirigeix. La informació es busca a casa (cadascú ho fa individualment) i en la següent sessió es discuteix i debat la informació que ha trobat tothom, tot fent un document conjunt amb la informació consensuada. Al final de la sessió es defineixen els objectius que manquen o que cal completar i en la última sessió es posa en comú la nova informació, es debat, es resolen dubtes i es tanca el cas amb els aspectes més rellevants.

Més informació a l'enllaç.

Llucia, Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

El que em va fer decidir a estudiar aquest màster fou la meva inseguretat davant l'atenció a la diversitat dins les aules, ja que crec que és un tema que no es tracta molt durant el grau. En primer lloc i sense cap dubte, voldria emfatitzar la gran professionalitat de la majoria de professors/es que imparteix les matèries. En segon lloc, destaco que el màster inclou la realització d'unes pràctiques que et fan tocar de peus a terra i adonar-te de la realitat d'aquesta diversitat. I, en tercer lloc, valoro que les classes són amb un grup força reduït, i això permet establir el diàleg entre el professor i els alumnes, així com també permet explicar i compartir experiències personals, les quals enriqueixen cada assignatura i, per tant, el nostre aprenentatge. També, m'agradaria ressaltar l'organització d'unes Jornades sobre experiències d'educació inclusiva, les quals em van fer descobrir l'existència de projectes que donen suport a la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual i altres grups de situació de vulnerabilitat, així com actuacions d'àmbit municipal per minimitzar la segregació escolar, també em vaig enriquir de diferents plantejaments organitzatius i curriculars innovadors en l'àmbit del sistema educatiu.

Laura, Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

Del màster, valoro en primer lloc el treball en equip multidisciplinari que es realitza al llarg de tot l'any, amb companys de diferent formació acadèmica i de diverses procedències. D'altra banda, valoro molt especialment la implicació de cada un dels professors/es o d'investigadors/es que et presenten la matèria, on cada un d'ells t'ensenya el camp en el que és expert. Animaria la gent a fer aquest màster perquè tindran l'oportunitat de poder estudiar quines són les transformacions ambientals, territorials i les dinàmiques naturals del paisatge des d'una visió interdisciplinària, a més de poder assistir a diferents seminaris, excursions i treballs in situ que complementen el vessant més acadèmic. Gràcies al Màster, vaig tenir la possibilitat de fer contactes. He pogut treballar a la mateixa UdG i actualment, treballo al Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) com a tècnica en dinamització de projectes de la Conca Hidrogràfica de la Tordera.»

Més informació a l'enllaç.

Pere, Màster Universitari en Moviments Migratoris en el segle XXI: conceptes, realitats i accions

El Màster en Moviments Migratoris de la UdG el proper curs 2021-22 pot ser interessant tant per a aquelles persones que volen fer recerca i necessiten coneixements rigorosos i sistemàtics com per a aquelles professionals que cerquen eines que els permetin enfrontar-se als reptes diaris dels seus llocs de treball: com garantir l'accés a drets, com combatre la discriminació i el racisme, com fomentar la interacció entre persones per a un enriquiment mutu... són només alguns dels elements sobre els quals girarà aquest màster. Així mateix, tant les administracions com les entitats del tercer sector, tenen una necessitat creixent de professionals que coneguin amb profunditat la realitat de les migracions i de les polítiques de ciutadania.»