Causse Clinique compta amb un Servei d’Urologia integrat pels Drs. Comet i Boix i les Dres. Garcia i Jiménez, que rep el nom d’Urologia Girona, i que ha estat des de fa temps, l’equip encarregat de donar servei en aquest centre.

La urologia és una de les especialitats que més canvis ha experimentat darrerament, gràcies a l’aparició de noves tècniques i de tecnologia encaminada a obtenir els resultats més òptims amb la invasió més mímina. El nostre repte i compromís és estar a l’avantguarda en coneixement i tècnica, per tal de ser el més resolutius possible. És per això que Causse Clinique i Urologia Girona conjuntament, i amb l’objectiu de poder oferir tècniques més punteres, han iniciat un pla de renovació, actualització i modernització.

Tractament personalitzat del càncer de pròstata.

Donem resposta a tota la patologia oncològica de l’aparell urinari i l’aparell reproductor masculí. Hem impulsat l’optimització del diagnòstic del càncer de pròstata amb ressonància magnètica multiperimètrica.

Quina evolució mèdica i diagnòstica, permet avui dia tractar les patologies masculines, més freqüents, com per exemple la més important, el càncer de pròstata?

El càncer de pròstata és un dels càncers més diagnosticats en l’home, amb una incidència creixent a partir dels 50 anys, esdevenint l’edat un dels factors de risc més importants per desenvolupar aquest tipus de càncer. Majoritàriament, el càncer de pròstata no dona símptomes. La sospita apareix davant l’elevació de PSA (Antigen Específic Prostàtic) en un anàlisi de sang de rutina i/o la detecció d’un tacte rectal patològic. Davant la sospita d’un càncer de pròstata, l’uròleg/a indica la realització d’una biòpsia de pròstata, eina diagnòstica que confirmarà o descartarà el càncer de pròstata. Avui dia la biòpsia de pròstata més utilitzada és la biòpsia de pròstata transrectal «a cegues», que consisteix en la presa aleatòria de diferents mostres de la pròstata amb l’objectiu d’obtenir una mostra representativa. Amb la introducció de la Ressonància Multiparamètrica de pròstata (RMNmp) i el desenvolupament del sistema PIRADS (sistema que informa de la probabilitat de presentar un càncer de pròstata clínicament significatiu, i per tant, tributari de tractament actiu), la tendència és cada cop més realitzar biòpsies guiades per RMN, utilitzant les imatges de la RMN per definir la localització de la lesió sospitosa, permetent una major precisió a l’hora de dirigir la biòpsia. Dins d’aquest tipus de biòpsia destaquem les biòpsies per fusió, concretament, la biòpsia per fusió per software.

Pot explicar-me com funciona i en què consisteix aquest examen?

La biòpsia per fusió assistida per software és un procediment mínimament invasiu que mitjançant un software de fusió combina les imatges extretes de la RMNmp, realitzada prèviament, amb les obtingudes en l’ecografia transrectal en temps real. Les imatges de la RMNmp s’entren a l’equip de biòpsia i l’uròleg/a marca les lesions i el contorn de la pròstata, que són captades pel software de fusió donant lloc a la superposició d’ambdues siluetes de la pròstata, l’extreta de la RMNmp i la de l’ecografia en temps real. El resultat de tot això és una imatge 2D o 3D de la glàndula prostàtica, que permet a l’uròleg/a la localització en temps real de les lesions sospitoses de càncer de pròstata, fent possible una biòpsia dirigida més precisa i selectiva. La biòpsia es realitza sota sedació i en posició de litotomia (posició ginecològica), té una durada de 30 minuts aproximadament i no requereix ingrés hospitalari. L’abordatge és transperineal (a través de la pell del perineu), fet que disminueix les complicacions infeccioses post biòpsia i permet arribar a biopsiar zones de la pròstata de difícil accés (cara anterior i ápex prostàtic). En resum, la biòpsia per fusió representa un gran avenç en el diagnòstic del càncer de pròstata, ja que aconsegueix una major rendabilitat diagnòstica i una taxa de detecció de càncer de pròstata superior a la biòpsia convencional. Tanmateix, la fusió de la imatge RMN/ECO permet planificar tractaments individualitzats, tals com la teràpia focal.

I què és la teràpia focal?

La teràpia focal és un tractament actiu del càncer de pròstata de baix risc. La selecció de pacients ha de ser molt acurada, sent indispensable un diagnòstic molt precís, el qual és possible gràcies a la RMNmp i la biòpsia de pròstata per fusió. La teràpia focal consisteix a tractar només una part de la pròstata (hemiablació) o la lesió dominant mitjançant una font d’energia, respectant la resta de la glàndula prostàtica i les estructures neurovasculars i esfinterianes. L’objectiu és un bon control oncològic i minimitzar els efectes adversos, tals com la incontinència urinària i la impotència sexual.