La Direcció General de Trànsit (DGT) pretén aprovar abans de les eleccions generals del 28 d'abril el Reial Decret pel qual es modifica el Reglament General de Circulació, que preveu la reducció genèrica de la velocitat màxima a les ciutats a 30 quilòmetres per hora. El director general de Trànsit, Pere Navarro, va assenyalar que li «agradaria» que aquesta mesura s'aprovés abans del 28-A. Actualment, el text es troba al Ministeri d'Interior i ha de passar per un procés de consulta amb altres ministeris per després passar per un tràmit de consulta amb el Consell d'Estat.

«La diferència és que ara és de 50 quiòmetre pers hora i excepcionalment 30, mentre que ara canviem a un model en què tots els carrers del centre són de 30 quilòmetres per hora i excepcionalment n'hi ha de 50», va resumir el canvi normatiu Navarro, que va lloar la «revolució silenciosa» que estan duent a terme diferents ajuntaments d'Espanya en l'àmbit de la seguretat viària. «En seguretat viària el que mata és la velocitat», va dir Navarro, ja que «agreuja les conseqüències de qualsevol accident».

De fet, la primera mesura important que va aprovar la DGT amb l'Executiu socialista va ser la baixada del límit genèric màxim de velocitat a vies convencionals de 100 a 90 quilòmetres per hora, una mesura que tradicionalment havien perseguit altres directors de Trànsit. «Feia la impressió que probablement algú pensava que abaixar la velocitat era perdre vots, però això és molt antic, s'ha superat», justifica així Navarro la seva aprovació en 9 mesos de Govern.

Segons comenta, perquè es vegi reflectida una reducció de la sinistralitat viària, cal també modificar el disseny de les vies i incrementar la vigilància, encara que reconeix que «es necessita més temps». Precisament, l'anunci d'eleccions ha retardat la tramitació de la modificació de la Llei de Trànsit, que recollia en concret les noves sancions per determinats comportaments al volant, com l'ús del mòbil.