Fi dels dubtes: la Seguretat Social ha emès un criteri perquè als treballadors que estiguin en quarantena preventiva fins a veure si tenen coronavirus, se'ls consideri en aquest temps de baixa per malaltia comuna. La baixa per malaltia comuna es cobra a partir del quart dia, tret que el conveni a què s'aculli el treballador millori aquesta cobertura.

Entre el quart i el quinzè de baixa, ambdós inclosos, l'abonament de la prestació per incapacitat temporal correspon a l'empresari per passar després a pagar-se des de la Seguretat Social.

En el criteri emès per la Seguretat Social aquesta setmana s'explica que el període en què un treballador, després del seu contacte amb un cas d'aquest virus, es vegi sotmès a un aïllament preventiu forçós serà considerat "com a situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna".

Durant aquest temps, exposen, "els treballadors no estan afectats, en sentit estricte, per un accident o per una malaltia", però "han d'estar vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària" per diagnosticar el seu estat, de manera que "estan impedits pel treball per òbvies raons".

Mateix criteri que amb la Grip A

Des de la Seguretat Social afegeixen que es tracta del mateix criteri que es va aplicar a la Grip A i que es fixa per a "garantir la protecció dels treballadors durant aquests períodes d'aïllament" i per "dissipar els dubtes" que s'han plantejat.

De fet, segons assenyala a Efe el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, Daniel Toscani, un període d'observació per malaltia comuna, com és el cas del coronavirus, no es considera d'entrada motiu de baixa. Així, en principi, els treballadors afectats per una quarantena, no haurien tingut aquesta consideració sense el criteri publicat ara per la Seguretat Social.