La Comissió Europea proposa comprar de manera avançada vacunes prometedores contra la covid-19 amb l'objectiu de garantir-ne el ràpid accés un cop estiguin disponibles. En l'estratègia presentada aquest dimarts, l'executiu europeu aposta per la compra avançada malgrat admetre que​ no té "cap garantia" que una vacuna "segura i efectiva" estigui disponible "aviat". "Els equips d'arreu del món treballen amb l'ambició de tenir una vacuna en un termini de 12 a 18 mesos", diu el document. Així, la proposta de la Comissió planteja negociar amb les empreses que estan desenvolupant vacunes per tal de finançar una "part important" de la inversió necessària a canvi del compromís del fabricant de proporcionar la vacuna un cop estigui disponible.

La proposta de la Comissió Europea planteja que sigui l'executiu europeu el que negociï amb les empreses en representació dels estats i centralitzi el procés d'adquisició avançada a través del Mecanisme de Suport d'Emergència.

En cas que una d'aquestes vacunes sigui un èxit, els estats membres podran adquirir les vacunes directament del productor sota les condicions acordades en el contracte amb la Comissió. La distribució entre els estats es farà segons criteris de població.

Després que els estats reclamessin poder formar part del procés de negociació i demanessin transparència en les negociacions, la proposta de l'executiu europeu apunta que "els estats membres participaran en el procés des del principi". "Un equip conjunt de negociació composat per la Comissió i un grup d'expert dels estats negociarà la compra avançada", diu el document.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus