Es pot posar una denúncia per qualsevol cosa?

03-04-2014Meneame

Sóc mestre i em van posar una falsa denúncia per agressió a un alumne. Al cap de dos mesos, que vaig passar fatal, en el moment del judici, el pare retira la denúncia i el jutge dóna el cas per tancat i el denunciant se´n va tan tranquil. La pregunta és: Es pot posar una denúncia falsa per qualsevol cosa, fer-li passar una mala estona durant mesos al denunciat i, a l’hora del judici, retirar la denúncia, i aquí no ha passat res? Què puc fer com a denunciat falsament?

Benvolguda/t, l’article 456.1 del Codi Penal tipifica com a delicte la denúncia falsa. En el seu apartat segon, estableix que només es podrà procedir contra el denunciant o l’acusador quan hi hagi sentència ferma o interlocutòria de sobreseïment o, en el seu cas, l’arxivament per part del Jutge que hagi conegut de la infracció imputada. Finalment, estableix que el Jutge podrà actuar d’ofici sempre que hi hagi indicis suficients de la falsedat de la imputació, sens perjudici que la pròpia persona ofesa interposi la corresponent denúncia.

Joel MAÑAS SERRA
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS