Es pot posar a nom de la dona béns per no ser embargat?

15-05-2014Meneame

Bon dia, hi ha una persona que en deu molts diners, ha fet alçament de bens, posant el nom de la seva dona la casa, amb aquet cas es pot demanar el Jutge que es torni a posar el nom d´ell, per poder embarga-li la seva part, o axo no es pot fer, lo mateix passa amb els comptes del banc i tot lo que tenia el seu nom. Gracies

Els art. 257 i 258 del CP preveu penes de presó d’un fins a quatre anys, i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, a qui s’alci amb els seus béns, i a qui, amb el mateix propòsit, realitzi qualsevol acte de disposició patrimonial amb la finalitat de dificultar el pagament de qualsevol deute. Així, és clar que, sempre que es compleixin amb els requisits legalment establerts, qui realitzi aquest tipus de conducta comet el delicte tipificat en aquests ambdós articles.

Pau VILA RUTLLANT
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS