Embargament de sou

03-07-2014Meneame

Tinc un deute que no he pogut pagar per falta de feina,ara fa un mes que treballo i m´han dit que m´embargarian el sou,lo que vull saber es tot el sou o es un tan % del salari. i axo es fa ja el primer mes de treballar o pasa un temps? Gracies.

És inembargable el salari que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional, per a la quantia que excedeixi del mateix s'embargarà conforme a una escala que suposa que per a l'excés fins al doble del salari mínim s'embargarà el 30%, fins a l'import equivalent a un tercer salari mínim el 50%, fins a la cambra un 60%, fins al cinquè un 75% i l'excés restant de l'anterior un 100%.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS