Em poden descomptar un 25% de la nòmina per una baixa laboral?

09-04-2015Meneame

Vaig estar de baixa laboral per accident de treball i m´han descontat un 25% de la nomina. es aixo correcte?

La prestació de incapacitat temporal per accident de treball consisteix en un subsidi de un 75% de la base reguladora des de el dia següent a la baixa mèdica. Es habitual que els convenis col·lectius complementen la prestació fins arribar al 100% del sou, be des de el primer dia o des de un dia determinat, però això depèn de cada conveni.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS