Qui hauria d´assumir els prèstecs pel negoci amb un germà?

14-05-2015Meneame

El meu marit té préstecs concedits pel seu negoci i societats amb el seu germà. En cas de defunció, qui hauria d´assumir els deutes del negoci?
El principi general és que a la mort d’una persona, els seus hereus el succeeixen en totes les relacions jurídiques transmissibles, el que inclou tant l’actiu com el passiu (deutes). Si el seu marit té concedits préstecs amb caràcter personal, a la seva mort l’hereu o hereus es farà càrrec del deute que correspongués al difunt. En tot cas, una resposta més precisa obligaria a conèixer el caràcter de les operacions de préstec a que es refereix.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS