Si em divorcio i no tinc cap treball, el meu marit m´ hauria de passar una pensió?

04-09-2015Meneame

Si em divorcio i no tinc cap treball, el meu marit m´ hauria de passar una pensió? Puc viure a casa dels meus pares difunts, però tinc un germà i la casa és dels dos, quant m'hauria de passar ? Gràcies.
De forma molt i molt resumida, el nostre Codi Civil de Catalunya, regula dos tipus de pensions pels conjugues, la pensió compensatòria per desequilibri econòmic, que s’ha d’acreditar documentalment el desequilibri econòmic durant el temps de matrimoni i la pensió compensatòria per raó de treball que també s’haurà d’acreditar documentalment el temps de dedicació a la família, sobretot per tema fills. Per tant, en el cas que vulgui assessorar-se més detalladament en el seu cas li oferim que es posi en contacte amb nosaltres per ajudar-la.
Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS