La meva mare, jubilada de 78 anys, es vol vendre una parcel·la rústica que va heretar fa 50 anys. En l´escriptura no hi consta valor econòmic. Ha de pagar impostos per la venda?

15-12-2017Meneame

La venda del terreny rústic pot generar una tributació per IRPF per la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió. S'hauria de justificar d'alguna manera quin valor tenia la finca quan es va adquirir, ja que en cas contrari tributaria per la totalitat del valor de transmissió. No tributaria per la plusvàlua, en la mesura que aquest tribut només afecta els immobles de naturalesa urbana.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS