“La infància és l’etapa més important en la formació de l’ésser humà. I durant aquesta etapa l'esport ocupa un lloc molt important del desenvolupament de nenes i nens. De fet, l'esport és el tercer espai en què més temps s'inverteix en la infància, juntament amb la família i l'educació. Per això hem de garantir que el temps que passen amb nosaltres, a la Reial Federació Espanyola de Futbol, sigui un temps de benestar, d'alegria, de llibertat”. Elvira Andrés Monte és vicepresidenta de la RFEF i una de les responsables del programa de protecció del menor. Destaca que, més important que l'elaboració de polítiques i directrius apuntades en un paper, és “la conscienciació, el compromís i la responsabilitat de tothom”. Una cosa extensible al futbol i a l'esport més enllà de les portes de la Ciutat del Futbol.

Elvira Andrés indica que la RFEF treballa, des de fa anys, en matèria de protecció a la infància i ara planteja la necessitat de reforçar, a través de nous documents i programes específics, la importància de generar espais segurs en el futbol de conformitat amb allò que s'estableix, tant a la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència davant de la violència, com a les directrius internacionals, emanades de UEFA i FIFA.

El 2019, la FIFA va llançar el seu programa 'FIFA Guardians', dirigit a millorar els estàndards de salvaguarda de la infància en el futbol, a través de l'elaboració de polítiques i processos encaminats a garantir el benestar de tots aquells vinculats al futbol, especialment el dels més petits. I el 2020, la UEFA va llançar el programa de protecció a la infància, i a través de la Fundació Terres des Hommes, ha ofert suport a totes les federacions europees, proporcionant orientació i coneixement d'aquesta matèria.