02 de novembre de 2008
02.11.2008

les bases d'un pressupost per a temps difícils

02.11.2008 | 01:00
les bases d'un pressupost per a temps difícils

El portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Girona explica quins són els valors que hi ha darrere la confecció dels pressupostos per al 2009, entre els quals esmenta la solidaritat, la igualitat, l'austeritat i el rigor

La discussió dels pressupostos de la ciutat ens permet posar en relleu les accions que pretenem dur a terme l'any vinent a la ciutat. Aquest és l'exercici habitual de la discussió pressupostària. Però l'exercici de fer un pressupost no consisteix només a llistar accions. Fer un pressupost permet sobretot traduir en propostes les experiències de govern, trasllada a accions una manera d'entendre un moment concret de la història de la ciutat i és el resultat també d'una manera d'entendre la política i d'aplicar valors polítics a la vida pública. En les línies que segueixen voldria intentar explicar les bases del pressupost del 2009 per a la ciutat i els valors que el sustenten.

Capacitat d'anàlisi de la ciutat
Hem fet el pressupost a partir d'una anàlisi de la situació de la ciutat, les seves necessitats a curt termini i les seves necessitats a llarg.
La posició de la ciutat és bona. Ens trobem en el centre d'una àrea que en els darrers anys ha crescut per sobre de les mitjanes catalanes en creixement del PIB, ocupació, en incorporació de les dones al mercat de treball, amb una tradició de serveis i amb una indústria àgil, orientada a l'exportació i capaç de respondre a un entorn advers. La ciutat ha demostrat tenir capacitat de treball cooperatiu amb la universitat i especialment en els darrers anys per a crear infraestructures claus per a la competitivitat com és el parc tecnològic de la Creueta. Aquesta ciutat, Girona, ha sigut capaç d'esdevenir una referència clara pel que fa a la gestió cultural, a la gestió del patrimoni i a la definició d'una estructura comercial competitiva i moderna. Ha estat capaç de garantir des dels recursos patrimonials propis, un model turístic sostenible i compatible amb el seu barri vell i la seva trama urbana. Hem estat i sóm una ciutat admirada per la gestió del seu espai públic i una capital dinàmica. Girona està més ben preparada que mai per a la crisi.
Des d'aquesta lectura optimista de les possibilitats de la ciutat i de les seves potencialitats de futur, definim un pressupost que donarà resposta a la necessitat de mantenir la capacitat inversora en temps de crisi i no fer-ho recorrent a la pressió fiscal, sinó recorrent a l'estalvi.

Experiència de govern
Només des de l'experiència de govern podem aportar les dosis de realisme necessàries per donar resposta a la crisi. Coneixem les possibilitats dels recursos municipals i vàrem donar resposta a la crisi dels anys mitjans dels 80. Vàrem ser capaços en aquell moment de crear molts dels recursos per a la cohesió que ara, amb més experiència i millors mitjans, hauran de donar resposta en termes de servei en moments complicats. Ens referim a la xarxa de serveis socials, però també a tots els recursos educatius, culturals, esportius, informatius que es tradueixen en termes de capital social a disposició dels gironins i de les gironines. Uns recursos que complementen les rendes de les que disposem cada família i que les complementen millor quan els recursos són limitats. Ho hem fet en el passat i podem fer-ho ara. Podem donar també aquesta resposta a la crisi perquè n'hem gestionat en el passat.

Capacitat de proposta
Les propostes amb les quals vàrem concòrrer a les eleccions. Disposem tots plegats, del cos propositiu amb el que vàrem comparèixer davant els ciutadans i ciutadanes de Girona en les eleccions de juny de 2007. Nosaltres tres PSC, ERC I ICV, a més, hem definit, des de les propostes pròpies, un Pla de Mandat que avui és compromís de govern. Un compromís del qual donarem comptes també en una situació de limitació de recursos com la que hem d'abordar.
Aquestes són les, bases, els punts de partida. Però ens proposem també explicitar els valors que hi ha al darrera dels pressupostos que hem elaborat. Tots els que ens hem implicat políticament tenim el deure de lluitar contra la desafecció i podem fer-ho situant amb nitidesa quins són els valors polítics rere una proposta de pressupostos. Són els valors el que millor expliquen com traslladar l'acció política a l'acció de govern.
Els proposem uns pressupostos que són solidaris, perquè davant la crisi cerquen donar respostes a necessitats concretes i a escala del conjunt de la ciutat i que destinen els recursos disponibles a assegurar el desenvolupament coherent de Girona
Que fomenten la igualtat. La igualtat de tots per accedir als serveis ciutadans, la igualtat d'oportunitats per a la qualificació professional i l'accés al treball i a l'educació, la igualtat de tots sense que pesi ni l'origen social ni el barri de residència. La igualtat com a valor màxim de progrés
Que són austers perquè venen d'una tradició de control de la despesa i de rigor en el tipus de despesa que fa a aquest ajuntament, que ha marxat sempre i més que ho farà ara, de l'exhibició de poder mitjançant el protocol i els mitjans associats. Que ha fugit de l'apoteosi barroca del poder i dels mitjans que li han estat associats tradicionalment (retribucions, mitjans de treball materials de difusió) i que resten credibilitat a l'exercici de la política. S'ha imposat al conjunt del país la manera de fer en aquest sentit dels governs gironins: austers, discrets i treballadors.
Que són rigorosos en l'execució de les polítiques i dels pressupostos, tant que comptem amb tot el crèdit que poden demanar les entitats financeres i que estem fent front a les nostres obligacions amb absoluta puntualitat i solvència, malgrat la caiguda de determinats ingressos.
Partim doncs de valors socialistes i de progrés com la igualtat, la solidaritat, l'austeritat i el rigor; definim el pressupost des de prioritats polítiques de progrés com són la gestió de la crisi, el desenvolupament d'un model de ciutat que continui essent competitiu, l'aprofondiment de la cohesió social i assegurar la cohesió territorial. I treballem des del coneixement profund de la realitat ciutadana i des de la convicció de tenir el model de futur més solvent per a Girona.
Valors de progrés, prioritats clares, realisme en l'ànàlisi i capacitat de projectar la ciutat cap al futur: quatre eixos per a un bon pressupost per a un ajuntament que sap gestionar, per a una ciutat carregada de futur i que confia en els seus recursos i les seva capacitat de progessar sota la bona direcció de l'equip que Anna Pagans lidera.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema