Les obres de reconstrucció del pont del Dimoni començaran avui si no hi ha cap entrebanc. La nova estructura funcionarà com a passera per a vianants sobre el riu Güell de Girona per connectar el carrer de la Maçana, a Santa Eugènia, amb el carrer de la Mare de Déu dels Àngels i el carrer de Pere Compte, a Sant Narcís.

Les actuacions han de servir per recuperar un símbol d´identitat de Santa Eugènia, llargament reivindicat pels veïns, que es va desmuntar el 1968. «El pont del Dimoni és molt més que un pont, perquè és un símbol de la unió entre Santa Eugènia de Ter i Girona, i és un pont que encara està en el record de la gent de Santa Eugènia. Amb la seva recuperació culminem una de les grans reivindicacions veïnals de Girona, i apostem per potenciar el patrimoni de tots els barris com a manera per construir un projecte global de ciutat», va dir l´alcaldessa, Marta Madrenas.

Les obres, que tenen una durada prevista de nou mesos, afectaran el trànsit del tram del carrer del riu Güell comprès entre el carrer de Santa Eugènia i el passeig d´Olot. Les afectacions comportaran l´estretament d´un carril de circulació en cadascun dels dos sentits de la marxa, tot i que no es tallarà el trànsit. «Treballarem per minimitzar tant la durada com les possibles incidències de les afectacions. Agraïm per avançat la comprensió dels veïns de la zona per les molèsties que les obres puguin ocasionar», va indicar el regidor d´Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.

La reconstrucció s´ha plantejat arquitectònicament com a unió de tecnologia moderna, tecnologia tradicional i tecnologia medieval, segons el consistori. L´objectiu és edificar el pont amb la reconstrucció de dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del s.XIV (1357) i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. També s´intentaran reproduir les mides de l´antic pont: 13 metres de llum de l´arc, 8 metres d´alçada lliure sota l´arc i entre 3 i 3,7 metres d´amplada.

Pel que fa a la tecnologia moderna, s´aprofitaran les eines que proporcionin les màximes prestacions amb els mínims mitjans, com són la fonamentació de l´arc del pont de formigó armat, tirants per comprimir les dovelles de pedra originals, arc metàl·lic de reforç, mínims pòrtics estructurals a les passeres o la lleugeresa de paviments mixtos de fusta i ferro. Es procurarà que tots els elements, juntes i unions siguin tant visibles com es pugui. En relació amb la part més tradicional, les parets de maçoneria del pont s´aixecaran a través de la tradició constructiva local amb materials rierencs i morter de calç. Finalment, es recuperaran les dovelles de carreus de pedra perquè tornin a fer la seva funció original: formar un arc de pedra estructural.

Un centenar de dovelles

De tot el conjunt de pedres que es conserven de l´antic pont del Dimoni, s´han detectant 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Aquestes pedres es faran servir per reconstruir aproximadament un 70% del que era el pont original. La resta, a banda i banda de l´arc, se substituirà per estreps de formigó.

L´accés al pont es farà a través de dues rampes que s´ubicaran en cadascun dels costat de la passera, a banda i banda del riu. En els dos extrems de les rampes hi haurà les plataformes d´inici i de final. Les obres s´han adjudicat a l´empresa Salvador Serra SA per un import de 408.012 euros.

Inicialment, els treballs, licitats per 510.000 euros, s´havien adjudicat a una altra empresa, Excavaciones Ampurdán 2000 SL, peò se la va acabar excloent en no poder acreditar, com manava el concurs, «haver executat almenys dues obres de ponts per un import mínim de 400.000 euros». Això va posposar unes setmanes l´inici de les obres.