Un informe sobre les intensitats mitjanes diàries de trànsit a la xarxa viària de la ciutat de Girona posa de manifest allò que molts podien intuir però sense dades: la gratuïtat d'un tram de l'autopista AP-7 i la nova sortida de Girona Oest ha canviat, en part, la mobilitat de vehicles a la ciutat, sobretot pel que fa a les entrades de cotxes i motos al nucli urbà. També pel nou pont sobre el Ter, que uneix Pedret i el Pont Major amb lazona de l'Hospital Josep trueta.

El vial més concorregut és l'avinguda Josep Tarradellas, que supera en intensitat el nombre de vehicles que dia a dia passen per la carretera de Barcelona. Aquesta antigament era la via més freqüentada per creuar la ciutat.

Aquest informe té un punt d'estudi a l'avinguda Tarradellas pràcticament a l'altura del col·legi Maristes, en direcció al centre de la ciutat. Fent una mitjana diària d'acord amb les dades del primer trimestre de l'any, hi passen 13.752 vehicles. És el punt de la ciutat que registra un nombre més alt de vehicles de mitjana. La xifra augmenta si només es miren els dies feiners (14.769). El vial absorbeix molts dels vehicles de l'autopista que accedeixen a la ciutat per la nova sortida Girona Oest, així com del nou pont del Ter, que connecta directament amb aquesta llarga avinguda.

El carrer Caterina Albert

A aquestes xifres s'hi podria sumar el carrer Caterina Albert, que agafa molts vehicles d'aquesta avinguda que abans giren a la rotonda del Palau firal per entrar a la ciutat pel barri de la Devesa i per tant no queden comptats al sensor de l'avinguda que hi ha a l'altura dels Maristes. Si es mira l'entrada a la ciutat pel carrer Caterina Albert, hi ha una mitjana diària de 5.664 vehicles (en dies feiners puja fins als 6.255).

En canvi, la carretera Barcelona, que abans actuava fins i tot de «ronda» per no entrar a dins del nucli urbà i esquivar la Gran via de Jaume I, té uns registres menors, ja que la funció d'aquesta «ronda» ara l'exerceix l'autopista. A la carretera Barcelona hi ha diferents sensors i el que suma més passos de vehicles és el que compta el pas per l'encreuament amb el carrer Saragossa, en direcció d'entrada a la ciutat. Hi passen diàriament 11.196 vehicles. En dies laborables, el nombre s'incrementa (12.326).

Antigament també patia un trànsit molt intens el pont de Pedret i tot el sector del passeig de la Devesa a l'altura de la Copa, on s'havien arribat a fregar els 18.000 vehicles per cada sentit, pels que venien de Correus o de la Devesa i pels que venien de Sarrià o de Pedret. Ara mateix, al pont de Pedret segueix acumulant un nombre bastant elevat d'intensitat viària diària, amb una mitjana de 10.433 vehicles si es mira els que entren a la ciutat. Si es mira només els dies feiners, la quantitat s'incrementa (11.020).

La carretera de Santa Coloma és molt utilitzada per entrar a la ciutat (7.489 vehicles de mitjana diària) però en canvi, ho és molt poc per sortir-ne (1.790). Possiblement perquè el sensor està a l'encreuament amb el carrer Castelló de la Plana i, per tant, omet els que circulen pel carrer Oviedo.

Mirant carrers més interns, la Gran Via de Jaume I és més utilitzada per «marxar» del centre (7.966) i anar en direcció a Correus que per «entrar-hi» (3.599 vehicles), possiblement pels embussos diaris a l'entorn del Mercat del Lleó. El sensor és a l'encreuament amb el carrer Nord, pràcticament doncs, a Correus.

Pel que fa als mesuradors del carrer Santa Eugènia, n'hi ha un que és a l'altura del carrer Garrotxa i un altre a l'altura de la Punxa. A la Punxa es pot veure com és poc atractiu anar en direcció al barri de Santa Eugènia i Salt (1.899 vehicles) potser perquè el vial és d'un sol carril però si per anar cap al centre (4.133) ja que molts són el que també passen pel carrer Caterina Albert. En canvi, a l'encreuament del carrer Garrotxa, hi ha més vehicles que van en direcció a Salt i el barri de Santa Eugènia (5.273) que en direcció al centre (1.899).

Altres vials com el Carrer Riu Güell (quasi a l'altura de la rotonda de la plaça de Salt, on hi ha el Wala) no hi ha pràcticament diferència entre les dues opcions: en direcció al pont del Dimoni (6.737) o en direcció a Santa Coloma ( 6.386). El mateix passa amb el control al passeig d'Oolt, a la cruïlla amb el carrer Montnegre, que tenen números similars en les dues direccions: pont del Dimoni (6.979) i Salt (6.760). Finalment, hi ha sensors al carrer Ultònia i es detecta més vehices en direcció a la Rutlla i el carrer del Carme (7.551), o sigui de «marxar» del centre» que en direcció a la plaça del Lleó (5.025).

Tot aquest grapat de dades pot servir a l'equip de govern per fer modificacions i actuacions per canviar la mobilitat a l'interior de la ciutat per millorar la fluïdesa del trànsit aprofitant vials infrautilitzats o per descongestionar les carreteres i carrers que ara van molt plens, segons ha explicat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.