El Pla Estratègic de Turisme de Girona identifica alguns dels principals reptes o amenaces que té la ciutat en aquest àmbit, com ara el fet que els pisos turístics contribueixen a dificultar l´accés a la vivenda, poden generar problemes de convivència -sobretot al Barri Vell- o que el nivell de professionalització del sector encara és massa baix. Tot i això, l´alcaldessa, Marta Madrenas, afirma que la ciutat està disposada a abordar aquestes qüestions i que no s´han de convertir en un motiu per promoure la turismofòbia. Aquests són alguns dels principals problemes als quals s´enfronta el sector:

Vivenda

Dificultats en l´accés a l´habitatge

L´informe constata que s´ha produït un augment progresssiu del preu dels habitatges a tota la ciutat de Girona, i recorda que alguns veïns del Barri Vell han mostrat el seu malestar perquè ho atribueixen, sobretot, a l´augment d´habitatges d´ús turístic. Tot i això, assenyalen que no existeixen estudis ad hoc que permetin determinar en quina mesura aquest augment de preus està causat per l´activitat turística. Madrenas apunta que els pisos turístics no són la principal causa d´aquest increment, i subratlla que el consistori ja està treballant en un Pla Local d´Habitatge per subsanar els problemes de vivenda.

Barri vell

Problemes de convivència

La tendència a la cronificació de la massificació de visitants en alguns espais del Barri Vell, com per exemple el carrer de la Força durant Temps de Flors, la pressió per organitzar nous esdeveniments al Barri Vell o la percepció negativa que tenen alguns veïns respecte al creixement del turisme poden provocar alguns problemes de convivència. Per això, Madrenas assenyala que des de l´Ajuntament estan disposats a abordar aquesta qüestió creant noves normatives i, si cal, sancions a aquells que no les compleixin. Fa pocs mesos, precisament, l´Ajuntament va presentar un decàleg sobre el comportament que han de tenir els guies turístics i va avançar que s´estan plantejant cobrar una taxa turística als autobusos turístics que vulguin estacionar a Canalejas. L´objectiu, explica l´alcaldessa, és garantir un equilibri entre la vida veïnal i els turistes.

Comerç

Banalització dels «souvenirs»

Segons l´informe, en alguns carrers amb gran afluència turística estan sortint nous comerços de «souvenirs» que amenacen la sostenibilitat d´un tipus de turisme més responsable culturalment i menys massificat i compatible amb els residents.

treball

Cronificació de la precarietat

L´informe també detecta que, en alguns àmbits del sector turístic, existeix un problema estructural caracteritzat per horaris intensius, salaris relativament baixos i una elevada estacionalitat en la contractació. Això fa que el sector turístic sigui poc atractiu per al personal qualificat i fomenti la participació de personal que no té una adequada qualificació.

Protestes

Percepció negativa dels veïns

El document apunta que el turisme és actualment objecte de moltes crítiques i debats socials, ja que molts veïns no el reconeixen com una activitat clau per al desenvolupament social i econòmic de tota la demarcació. Fins i tot s´han detectat alguns comportaments turismofòbics, malgrat que encara són «aïllats». Segons l´informe, també existeix a la ciutat una certa percepció «reduccionista» que assimila tot el sector turístic als establiments hotelers, als habitatges d´ús turístic o a les visites que realitzen els grups organitzats.