El PSC de Girona demana a l'alcaldessa Marta Madrenas que convoqui un Ple extraordinari per voluntat pròpia per donar explicacions sobre el Bloom. El bluf del Bloom ha estat, pels socialistes, "el cas més escandalós de mala gestió i presumpte frau municipal que ha succeït mai a Girona". Els socialistes alerta que l'Ajuntament de Girona podria estar a les portes de perdre 2 milions d'euros, perquè amb els resultats que a data d'avui són coneguts de cap manera no es podrà justificar la subvenció europea rebuda per tenir un centre audiovisual 3D al Parc Científic i Tecnològic.

D'altra banda, el govern de CiU de l'Ajuntament de Girona tampoc no ha donat cap resposta quan se li ha preguntat si el material tecnològic del Bloom ha estat robat, tot i que ha admès que té constància que part de les càmeres, ordinadors i aparells de so han desaparegut. Després de conèixer aquestes "gravíssimes notícies", el grup municipal del PSC esperava que l'alcaldessa Marta Madrenas donaria immediatament notícies per explicar què havia passat amb el Bloom.

Referència a Diari de Girona

El PSC lamenta que el silenci hagi estat l'única resposta de l'equip de govern, fins que ahir la regidora responsable actual del Bloom es va limitar a "amenaçar" Diari de Girona per haver donat a conèixer aquest cas de presumpte frau. Ho va fer la responsable de Promoció Econòmica, Glòria Plana, a preguntes de la portaveu del PP, Concepció Veray. Després de recordar que cinc auditories els hi donen molt bona nota, va exposar que "moltes de les informacions del Diari de Girona no són provades o no són certes i han estat filtrades. Les respondrem quan calgui". Les informacions "no certes" a les quals es refereix Glòria Plana, parteixen però, de documentació del mateix consistori.

"El grup municipal del PSC, uns dies abans, havia volgut conèixer de primera mà la situació per mitjà d'informes tècnics i econòmics de l'Ajuntament de Girona que permetés tenir una imatge més clara de quines responsabilitats s'han produït en aquest cas i a qui pertoquen. Però aquesta iniciativa va ser vetada políticament per Convergència i Unió.

El PSC considera que arribats a la situació actual de "desori i de preocupació", l'alcaldessa de Girona hauria de convocar un Ple extraordinari per aclarir qualsevol dubte sobre aquest cas, si té la capacitat i les proves per fer-ho. En cas contrari, la situació no pot ser més preocupant. La responsabilitat política del bluf del Bloom va ser exclusivament de Marta Madrenas, perquè va ser la designada com a única representant de l'Ajuntament de Girona a les reunions periòdiques a la Comissió Mixta de Seguiment.

Les actes d'aquestes trobades polítiques i tècniques evidencien, pels socialistes, amb "una claredat que no admet discussió que el projecte", tal com va ser plantejat, no va tenir cap sentit mai ni va poder presentar cap resultat que fos positiu per ser sostenible econòmicament. La decisió política de Marta Madrenas, aleshores, "va ser deixar caure el Bloom i no prendre cap decisió per intentar reconduir la situació. La deixadesa posterior va ser tan absoluta que durant mesos ningú no ha sabut res sobre el material tècnic que ha anat desapareixent", indica el PSC.

El govern de Convergència i Unió es va limitar a enviar un correu al Parc Científic per preguntar sobre l'esmentat material i els responsables del Parc Científic no només varen admetre que havia desaparegut, sinó que també varen certificar que el govern de CiU de l'Ajuntament de Girona coneixia aquesta situació, segons els socialistes.

En aquests últims 7 mesos, el grup municipal del PSC ha demanat explicacions al Plenari de Girona. En data de 12 de març del 2018, la regidora responsable de CiU va contestar que totes les auditories, que havien estat cinc o sis, havien valorat positivament el Bloom i que el govern local també en feia una bona valoració. Això no obstant, aleshores el govern de CiU admetia que el material ha quedat obsolet, tot i que en realitat hi havia hagut diferents inversions per evitar-ne l'obsolescència, que apareixen, segons el PSC, a les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment.

En aquell Plenari, la regidora responsable de CiU va dirigir diversos "insults" al grup del PSC "molt greus" (segons assenyala el grup municipal enun comunicat" després de preguntar sobre aquesta qüestió, fet que es pot comprovar amb el visionat públic d'aquest Plenari. Tota aquesta argumentació va quedar posteriorment desmentida pel Decret de l'Alcaldia núm. 2018024077, de 14 desembre de 2018, on es reconeix que el dia 11 de febrer de 2016 el Parc Científic i Tecnològic havia informat a l'Ajuntament de Girona de l'acord del seu patronat de deixar sense efecte el referit conveni del Blom, perquè "no havia realitzat cap activitat".

En el moment actual, el PSC considera que ha esgotat les vies de petició d'informació a l'equip de govern per tal que es doni explicacions sobre el bluf del Bloom i el possible frau en matèria de robatori d'equipament municipal. El silenci, l'insult o l'amenaça han estat les úniques respostes que aquest grup municipal ha aconseguit rebre. Això no obstant, el PSC de Girona certifica que ni es va fer enrere quan va començar a preguntar sobre aquesta qüestió ni s'hi farà ara. El primer pas és reclamar a l'Ajuntament de Girona a donar explicacions sobre aquest afer.

La primera mesura serà presentar l'exigència a l'Ajuntament de Girona que el secretari i l'interventor emetin informes sobre aquesta qüestió. Com que el govern de CiU s'ha negat a fer-ho de manera reiterada, és necessari que dos grups presentin la petició per registre d'entrada. Aquest mateix matí el PSC i la CUP han presentat aquesta petició. El PSC no descarta emprendre més accions fins que s'aclareixi aquest cas.

Per la seva banda, la regidora cupaire Laia Pèlach ha remarcat que aquesta iniciativa arriba "després d'haver demanat en nombroses ocasions i des de multiplicitat de formes aclariments sobre un projecte finançat amb fons europeus i que sempre ha estat respost amb evasives per part del govern convergent."

La petició sol·licita saber per quin motiu el material no ha estat mai inventariat i es demana accés al llistat complert de material, al seu valor de compra i al valor actual així com un llistat del material que ha desaparegut.

A més, la iniciativa pretén que s'emeti informe sobre la contractació dels recursos humans, fiscalització, justificació de les factures, fiscalització i control sobre la compra de materials i la seva custòdia.