Les obres de la nova Clínica de Girona encaren ara la construcció de la planta baixa de l'edifici. Els operaris estan acabant d'aixecar l'estructura i els pilars sobre els quals se sustentaran les plantes superiors. A la vegada, també s'han iniciat les fases d'instal·lació i envans de les plantes subterranies.

El nou edifici que s'està construint a l'entrada sud de Girona, al carrer Barcelona, va agafant forma i, segons fonts de l'empresa, els treballs van a «bon ritme». Durant aquest any 2020 ja es preveu que l'edifici presenti tot el seu volum i es pugui veure l'obra molt avançada, tant interiorment com exteriorment.

Les obres de construcció van començar a finals del 2018 amb l'excavació del solar i el transport de terres, després de l'enderrocament de les antigues naus existents. En total es van desplaçar uns 80.000 m³ de terreny, amb la participació de l'empresa Transports Mateu. Un cop realitzades les pantalles de fonamentació per tal de sustentar les terres de l'excavació, amb més de 3.300 m³ de formigó i 540 Tn d'acer i amb més de 250 ancoratges per subjectar transitòriament les pantalles al terreny, es van estendre les línies de xarxa de terra de més de 600 m de longitud. Durant aquest procés també es van col·locar més de 300 m de canonades de sanejament. El pròxim pas va ser realitzar una llosa d'1,2 m de gruix amb més de 5.500 m³ de formigó abocats i més de 900 Tn d'acer al seu interior; es tracta de la base formigonada de tot l'edifici. A l'octubre, es va iniciar la fase d'edificació de la nova clínica. En aquest període va entrar en funcionament una tercera grua per facilitar les tasques de distribució i proveïment de materials.

El nou edifici de la Clínica Girona tindrà set plantes d'altura per la banda del carrer de Barcelona i cinc per la banda de les vies del tren, més tres de subterrànies i ocuparà 36.000 metres quadrats, el triple dels que ocupa actualment la clínica al carrer Joan Maragall.

Al nou edifici, s'hi ampliarà considerablement l'àrea quirúrgica i l'hospital de dia per potenciar la cirurgia ambulatòria i els nous tractaments amb l'última tecnologia. A més, també s'impulsarà la part de cardiologia i la de diagnòstic per la imatge.