Interès massiu per aspirar a una plaça d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Girona. El consistori gironí va fer una oferta de d'ocupació per format part d'una borsa de treball per aquesta categoria i s'hi van acabar apuntant 382 persones. El procés de selecció es va iniciar abans de l'explosió de la pandèmia a les comarques gironines i fa pocs dies s'han publicat oficialment els resultats en un edicte municipal, després que una esmena fet revisar els exàmens de nou.

D'acord amb els resultats de la selecció s'estableix un rànquing segons la puntuació en les diferents valoracions. En cas que hi hagi una plaça lliure al consistori, l'Ajuntament ha d'estirar d'aquesta borsa de treball per l'ordre de puntuació.

Un examen tipus test i mèrits

Un examen tipus test i mèritsTot i que hi havia 382 persones inscrites, a l'examen que s'hi van presentar 247 aspirants. Un gruix doncs, va mostrar el seu interès per participar en el procés però per un motiu o l'altre va acabar renunciant a l'opció de formar part d'aquesta borsa. El procés s'iniciava amb un examen tipus test i després hi havia un apartat on s'havia d'aportar documentació per tal d'obtenir més punts segons diferents mèrits.

Dels examinats, 69 persones ja van ser apartades de la selecció en respondre malament massa preguntes i ser considerades com a «no aptes». De la resta, la suma de les dues puntuacions servir per establir una classificació. La persona amb més punts és la que primer pot acabar entrant a l'Ajuntament quan hi hagi una plaça lliure o una nova plaça.

Molts dels processos de selecció i les obertures de borses de treball a l'Ajuntament gironí tenen multitud d'inscripcions. Per exemple, també passa amb els concursos per optar a places d'agent de la policia municipal de Girona. Fa uns dos anys, per exemple, hi havia quatre places i s'hi van presentar 130 candidats. Ja la primera prova, de cultura general on s'havia de demostrar que es tenia noció de les normatives municipals i altres aspectes de la ciutat, van descartar-se 107 persones.