Un estudi de l'Ajuntament de Girona ha detectat sis trams de carrers de la ciutat on la calçada està «molt malmesa i deteriorada», segons la memòria tècnica valorada. Són punts de la via on s'ha constatat que hi ha «problemes d'adherència i de capacitat portant del ferm». Per aquest motiu, el consistori ha decidit actuar-hi fora del pla d'asfaltatge que cada any serveix per seleccionar sectors de vials en mal estat i fer-hi intervencions de reasfaltatge.

Les actuacions s'hauran de fer al carrer Tarragona, a l'altura del número 40 (al barri de Sant Narcís); al carrer Migdia número 12 (a l'Eixample), a la carretera Barcelona, 413 (a l'altura de les naus industrials); al número 35 del carrer Andreu Tuyet i Santamaria (situat a la part baixa de Montilivi); a la rotonda dels carrers Riera de Mus i el carrer Vitòria-Gasteiz (Palau -sacosta) i a la rotonda de l'avinguda Pericot i la Creu de Palau (Palau -sacosta). El cost de les repacions s'estima en un total de 95.578 euros tot i que s'ha posat a concurs públic i les ofertes de les empreses poden rebaixar el pressupost final.

Aquest deteriorament de la calçada ve ocasionat «pel mal estat de les capes de base degut al pas dels anys o al desgast propi de l'asfalt en pendents elevats i amb un important volum de trànsit rodat», segons la memòria tècnica valorada de l'estudi bàsic i de seguretat del departament de Mobilitat i via pública.

El tram que ocupa més superfície és la rotonda entre els carrers Pericot i la Creu de Palau, que ocupa 787 metres quadrats, seguida de la rotonda de la Riera de Mus, amb 493 metres quadrats, i el de la carretera Barcelona, amb 446 metres quadrats.

En els carrer Tarragona, Migdia i Barcelona està previst fer-hi una rehabilitació del ferm tipus estructural. Aquestes consisteixen en la reparació de la capa de rodadura del paviment, previ sanejament de les capes de base dels carrers. Les obres del carrer Migdia hauran d'executar-se un diumenge o un dia festiu.

Als carrers Andreu Tuyet i Santamaria, a la rotonda de la Riera de Mus i a la rotonda de l'avinguda Pericot i Creu de Palau es realitzarà una rehabilitació del ferm tipus superficial. Les obres del carrer Andreu Tuyet i Santamaria hauran d'executar-se un diumenge o un dia festiu i les de la rotonda de Pericot en un cap de setmana. Les obres de la rotonda Riera de Mus es faran els dies que s'estableixin quan es lligui el contracte amb l'empresa seleccionada per fer les obres.