El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona celebra el quinzè aniversari del cicle «Conferències a l'AMGi», sobre el passat de la ciutat que va començar el 2006. L'objectiu del cicle és recuperar temàtiques i presentar-les a la ciutadania amb rigor, suggerint noves vies de recerca i nous enfocaments. Enguany, el servei ha organitzat sis conferències relacionades amb el patrimoni material eclesiàstic de la ciutat des de l'edat medieval tardana.