Aquest dissabte, dia 31 de juliol, finalitza el contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries que l’Ajuntament de Girona tenia amb l’empresa mixta Girona + Neta. L’acord es va signar el 2011 per vuit anys i ja s’havia prorrogat dues vegades, essent el màxim permès.

Dues pròrrogues

La primera pròrroga es va produir l’octubre del 2019. Amb ella, l’equip de govern es va comprometre a utilitzar el temps «extra» per redactar el plec de clàusules que regirien el pròxim concurs públic, i que permetria escollir una nova empresa per gestionar aquest servei.

La segona va ser l’octubre del 2020, quan, esgotat el primer termini, es va tornar a allargar el contracte per decret d’alcaldia perquè les bases del concurs continuaven encara per definir-se.

Les dues pròrrogues van implicar destinar uns vint milions d’euros extres a l’adjudicatària, Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC), que tenia un contracte inicial de 89.977.774 euros per vuit anys.

Pacte de continuïtat

Aquesta setmana finalitza definitivament el contracte que ja no admet més pròrrogues. I, per tant, l’Ajuntament s’haurà de treballar per agilitzar el concurs. Per ara, s’ha arribat a un «pacte de continuïtat» amb l’empresa Girona + Neta, que seguirà ocupant-se de la neteja de la ciutat mentre no s’adjudiqui a una altra empresa.

Girona + Neta facturarà mensualment el cost del seu servei a l’Ajuntament de Girona, que serà una mica més elevat «perquè s’actualitza al preu de mercat actual». Com a màxim, el consistori disposa d’una partida mensual d’1,2 milions d’euros pel servei.

Segons va explicar ahir el regidor de Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, «a principis d’agost s’entrega el plec tècnic» del nou contracte al departament de contractació de l’Ajuntament de Girona, perquè es pugui començar el procés de licitació. A la tardor, s’espera que es publiqui el concurs i que, a la primavera de l’any que ve, ja pugui adjudicar-se a una nova empresa.

«És el contracte més important de l’Ajuntament de Girona i s’han fet les coses tard i malament», va lamentar ahir la regidora del PSC, Bea Esporrín, que també va recordar que encara queden quinze dies perquè s’obtingui l’estudi d’alternatives de gestió, que permetrà definir si se segueix amb un model mixt, com fins ara, o es passa a públic o privat.

En la mateixa línia, Laia Pèlach, del grup municipal Guanyem Girona, va dir que el «contracte actual feia molts anys que era deficitari» i va afegir que «s’hauria d’haver resolt fa temps». El partit de l’oposició lamenta el «retard» de publicació del concurs, així com el tipus de gestió que s’ha escollit, que el partit considera que hauria de ser públic. Pèlach també va insistir en la importància de treballar en paral·lel per «fomentar el civisme» i aconseguir una ciutat més neta.

El nou contracte

El nou contracte està previst que sigui més actual i incorpori millores en les freqüències de recollida dels contenidors en els barris on hi ha més activitat, així com ampliar el servei de neteja amb aigua a pressió. A més, es vol seguir amb el desplegament del sistema de contenidors intel·ligents i la renovació de maquinària.