El dipòsit municipal de vehicles de Girona té actualment 113 bicicletes i 8 patinets elèctrics que, si el seu propietari no les reclama acabaran desballestades o cedides a associacions socials i a entitats sense ànim de lucre o a centre educatius.

Aquestes bicicletes i patinets han estat retirades de la via pública de la ciutat entre el 10 de gener i el 28 de juny de 2021 per abandonament, per estar implicades en accident de circulació, per requisitòria policial o per estar lligades al mobiliari urbà. L’Ajuntament ha donat un mes als seus propietaris per tal que facin la reclamació de la bicicleta i que, paguin, les despeses derivades del seu trasllat i dipòsit. Això són entre 600 i 800 euros segons el cas.

Hi ha bicicletes de moltes maques i extretes de pràcticament de tots els barris de la ciutat. Les bicicletes i patinets que es desballestaran són les que ningú ha reclamat i que estan en tant males condicions que no poden ser reutilitzades, segons consta a la llei sobre el trànsit, vehicles a motor i seguretat viària, ja que passaran a ser considerades residus sòlid urbans.

Les que no s’han reclamat però estan en bon estat, es donen a les entitats sense ànim de lucre que les demanin. De fet, l’Ajuntament ofereix la possibilitat a entitats sense ànim de lucre, com per exemple centres educatius, de demanar la cessió gratuïta de bicicletes que es troben al dipòsit municipal de vehicles, per promoure la formació i la conscienciació al voltant de la mobilitat sostenible. Des de l’Ajuntament s’instrueix el procediment administratiu corresponent per intentar localitzar-ne les persones propietàries i, en molts casos, els vehicles no són reclamats per ningú.

La manera de demanar les bicicletes és per mitjà d’una pàgina web del mateix Ajuntament aportant diferents documentació: acreditació que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, excepte que per disposició legal hagin d’estar inscrites en un registre de l’administració pública per a entitats sense ànim de lucre; representació i capacitat d’obrar del representant del peticionari (mitjançant el certificat electrònic o bé apoderament apud acta); i una declaració responsable que el peticionari no està en cap dels supòsits de prohibició de contractar amb l’Administració pública.

Ho ha fet, per exemple, l’Escola Tècnica Girona (ETG) per impulsar un projecte formatiu, solidari i sostenible, tot alhora, anomenat BiciclETGem. Es donen bicicletes amb alguna mancança, els alumnes les reparen i es donen a entitats socials. Una tasca similar s’ha fet, per exemple, a l’institut Narcís Xifra.