L’Ajuntament de Girona, dins el projecte de foment de la rehabilitació energètica Edificat, posa a disposició de la ciutadania dues formacions en línia dedicades a oferir coneixements sobre l’eficiència energètica de llars i edificis. Els cursos, que aviat ja estaran disponibles, es realitzen a través de la plataforma d’aprenentatge en línia Moodle, i, de moment ja es poden fer les preinscripcions.

El primer dels cursos porta per títol «Mesures per reduir la demanda energètica: millores en l’envolupant tèrmica dels edificis». El propòsit és conèixer els principis del consum energètic a les llars, així com les principals eines i tècniques de rehabilitació energètica. El curs s’adreça a professionals de la construcció i a la ciutadania en general que tingui un interès específic en aquest camp.

El segon curs s’anomena «Mesures per reduir el consum energètic: instal·lacions, autoconsum i gestió energètica». L’objectiu és explicar els principis generals del consum energètic a les llars, donar a conèixer les instal·lacions tèrmiques més eficients, així com aquelles instal·lacions basades en fonts d’energia renovable. Va adreçar a professionals d’instal·lacions tèrmiques i lampisteria que vulguin aprendre les primeres nocions i conceptes sobre eficiència energètica, i a la ciutadania que tingui interès en aquesta matèria.