Girona estrena demà el nou contracte del servei de neteja i recollida de residus amb un sistema que divideix la ciutat en cinc grans zones d’actuació amb una programació amb més o menys freqüències de pas dels operaris segons un informe exhaustiu que apuntava les necessitats de cada zona. El contracte, adjudicat a l’única oferta que es va presentar (de la unió d’empreses formada per FCC i Rubau), suma 168 milions d’euros per vuit anys.

Els trenta barris de la ciutat estan assignats a una de les cinc zones. Les que necessitaran una major intervenció seran al Barri Vell i el Mercadal. En un segon ordre hi ha els barris que, a nivell general, tenen més població: Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Font de la Pólvora, Pla de Palau- Sant Pau, Devesa- Güell, Santa Eugènia, i Figuerola- Bonastruc. En la tercera zona hi ha barris com Domeny, Taialà, Vista Alegre, Pedret, Pont Major, Pedret, Sant Ponç, Montilivi , Vila-roja o Fontajau. La quarta zona correspon a barris com Sant Daniel, torre Gironella, les Pedreres, Montjuïc Mas Ramada, Palau- sacosta, Campdorà i Germans Sàbat. Finalment, hi ha els polígons industrials que estan en una zona independent.

Les variables determinants

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va recordar ahir que els barris estan inclosos en una o altra zona després d’un informe elaborat amb moltes dades i criteris tècnics de «moltes i moltes pàgines» que detall el nivell de brutícia que hi ha en cada barri i cada plaça. «No hi ha cap criteri polític» a darrera, va insistir. Entre les variables que s’han inclòs a l’informe sobre el grau d’embrutiment, s’ha tingut en compte el número d’habitants, la presència de comerços i serveis públics, l’arbrat, l’impacte del turisme o l’incivisme i les queixes veïnals, entre d’altres.

Que un barri formi part d’una zona, o d’una altra, implica diferents intervencions. En l’àrea de major intervenció (Barri Vell i Mercadal), per exemple, es farà l’escombrada manual entre 5 i 6 vegades a la setmana (segons l’època de l’any) i una escombrada manual diària de reforç. En la segona àrea amb major intensitat de neteja l’escombrada manual es farà entre 3 i 4 dies a la setmana i l’escombrada manual de reforç es farà tres dies a la setmana. A la tercera i quarta zones, les escombrades manuals seran entre 2 i 3 a la setmana i no hi haurà reforç. Madrenas però, va deixar clar que tots els carrers de la ciutat tindran més actuacions de neteja «a partir d’ara que les que hi havia fins ara». Cada zona tindrà un camió-cuba que servirà per netejar amb aigua no potable a pressió els carrers segons la freqüència que li pertoqui. Està previst que una empresa externa estudiï la construcció de pous d’extracció d’aigua freàtica. La incorporació de l'aigua a pressió és una de les novetats del nou contracte. A l’hivern no es farà per evitar relliscades de vianants i accidents de vehicles.

La zonificació DdG

A banda, hi haurà un servei especial de neteja a les zones d’oci els matins dels divendres, dissabtes i diumenges a la zona compresa entre els carrers Figuerola, Canalejas, Santa Clara i plaça de l’U d’octubre.

Una altra novetat és que el nou contracte inclou la neteja de jardins, parcs i places, que fins ara quedava repartida en diferents contractes entre jardineria i neteja viària de les zones pavimentades. Els grans parcs de la ciutat, com la Devesa, el parc del Migdia i les hortes de Santa Eugènia, no formen part d’aquest nou contracte, ja que compten amb un servei especial de neteja.

Per a la retirada de fulles i altres restes dels arbres, s’ha incrementat el nombre d’hores destinades a aquestes tasques. A més, tres vegades a l’any es retiraran les herbes de les voreres i de les zones pavimentades. El que no es tocarà, a nivell general, són les herbes que creixin en escocells o parterres.

La programació de la neteja viària DdG

«Desaparcament» mensual

La neteja intensiva de la calçada i els aparcaments adjacents es realitzarà amb aigua a pressió mixta o escombrada mixta, segons l’època de l’any. A partir del març del 2023, un cop al mes no es podrà aparcar en determinats costats o punts del carrer per a poder dur a terme les tasques de neteja adequadament. A més, les taques d’olis i greixos, d’orins, de restes d’excrements i de xiclets es netejaran amb aigua a pressió, tal com va recordar el regidor de neteja, Eduard Berloso. També hi haurà equips especials per neteges imprevistes per casos d’emergències i plans especials per temes meteorològics.

Així serà el futur vehicle de la neteja de Girona zak

Un calendari per anar desplegant fins el 2024 i 73 nous treballadors

 El nou model de neteja viària comença demà. No obstant, s’anirà implementant progressivament segons un calendari marcat. La neteja viària estarà desplegada per tota la ciutat a l’octubre d’aquest any. Al març del 2023 es preveu tenir obertes cinc oficines de suport al servei (una per cada àrea de neteja). 

El servei porta a porta als barris on s’implantarà està llest al desembre de 2023, així com la recollida comercial. Al març de l’any 2024, es podrà dir que tot el contracte ja està desplegat perquè tots el que s’ha previst hauria d’estar en funcionament. Aleshores a la ciutat ja hi haurà tots els contenidors intel·ligents per tots els barris (excepte on s’hagi instaurant el porta a porta) i també hi haurà la gestió de les deixalleries mòbils i fixes, així com el servei de recollida de residus voluminosos i aparells elèctrics.

Els vehicles i la roba de feina canviaran de color. El groc guanyarà presència i tindrà tocs blaus. Es mantindrà la marca «Girona + Neta». La plantilla, inicialment, continuarà amb els 165 treballadors actuals però ja incorporarà 73 nous empleats que treballaran a temps parcial i temporalment mentre es van incorporant els nous serveis del contracte segons el calendari previst. Al març del 2024 és quan passaran a formar part de la plantilla. 

Tots tindran un número identificador al pit, com el que tenen els policies. Tant els vehicles com els treballadors que vagin a peu portaran un GPS. Els que van a peu, el tindran al cabàs.  

Pel que fa al material hi haurà 46 carretons de brossa, dotze carretons de brossa elèctrics, setze bufadores elèctriques, 26 furgonetes, sis escombradores mecàniques d’aspiració, una escombradora d’aspiració sobre camió, una baldejadora d’alta pressió, cinc cubes de baldeig de 16 metres cúbics, una fregadora mecànica de voreres d’aigua calenta, una escombradora d’aspiració dual, un vehicle amb remolc i un vehicle hidronetejador.