L'Ajuntament de Girona ha adjudicat la redacció del Pla de mobilitat urbana supramunicipal. Aquest document ha de marcar els eixos estratègics en els pròxims anys de la connexió de la ciutat amb els municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix d'una forma més sostenible, segura, accessible i fàcil. El Pla, tal com va avançar Diari de Girona fa uns dies, el redactarà l'UTE Buchanan - Sener, constituïda per les empreses Colin Buchanan Consultores SASener Ingenieria y Sistemas SA, per un import de 195.016,92 euros i un termini d'execució de 36 mesos. El contracte està cofinançat per la Diputació de Girona i els municipis inclosos en el Pla.

El Pla inclourà les anàlisis de l'oferta i la demanda, la diagnosi de la situació actual i les propostes d'actuació per als pròxims anys. El document haurà de passar per un procediment d'avaluació ambiental. La previsió és que estigui aprovat definitivament i es comenci a implantar el 2025. El document es dividirà en sis àmbits: mobilitat a peu, mobilitat en bicicleta i altres aparells de mobilitat personal, transport públic, vehicle privat a motor, aparcament i distribució urbana de mercaderies. Els objectius del text impliquen potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l'impacte ambiental del transport de distribució de paqueteria o facilitar estratègies en favor del vehicle elèctric, així com reduir l'ús del vehicle privat i fomentar l'ús del transport públic.

El procés per elaborar el nou Pla de mobilitat va començar el 2019. El 14 de desembre del 2020, el ple de Girona va aprovar el conveni de col·laboració per a la redacció, finançament i contractació del document entre els diferents ajuntaments de municipis que tenen una mobilitat interdependent i les entitats administratives supramunicipals –la Generalitat de Catalunya, a través de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Àrea de Girona; la Diputació de Girona, i el Consell Comarcal del Gironès–.

L'elaboració d'aquest nou document vol donar resposta a la necessitat de revisar i actualitzar el pla de mobilitat vigent a la ciutat de Girona, aprovat el 2014 i d'àmbit exclusivament municipal. Segons remarca l'equip de govern en un comunicat, la voluntat ara és «fer un pas més» i incloure tota l'àrea urbana a l'hora de configurar les estratègies de mobilitat sostenible de les persones i de les mercaderies.

«El Pla és clau per definir el model de mobilitat de Girona i l'àrea urbana per als pròxims anys. És l'oportunitat per avançar cap a una mobilitat més sostenible i eficient, millorar la connectivitat interurbana i transformar l'espai urbà per distribuir-lo equitativament», remarca la regidora de Mobilitat i via Pública de Girona, Marta Sureda, que afegeix que l'adjudicació de la redacció del pla és «un pas definitiu» per perfilar i aplicar les polítiques en aquest àmbit.