L’Ajuntament de Girona portarà a terme en els pròxims mesos diverses actuacions per fer un camí més segur pels nens i nenes i adolescents cap al centre educatiu FEDAC Sant Narcís. Aquesta és una nova acció que el consistori realitzarà en el marc del Pla de mobilitat urbana sostenible, que es va posar en marxa fa nou anys amb l’objectiu de millorar la seguretat en els camins escolars a diferents centres de la ciutat.

Ara és el torn del FEDAC Sant Narcís, de la qual el seu projecte es va acabar de redactar el febrer de l’any passat. Després de diferents processos, el consistori ha adjudicat les obres de millora a l’empresa Acota Girona Construccions S.L. i, segons el que té previst el consistori, començarà les reformes d’aquí a un mes. La licitació va comptar amb tres ofertes, amb un preu de sortida de 73.231,77 euros (amb IVA inclòs), tot i que, finalment, l’adjudicatària va oferir fer les tasques per 66.420,46 euros. Un cop s’hagi formalitzat el contracte tindrà cinc mesos per realitzar totes les accions.

La principal actuació que es farà serà construir un nou pas de vianants a l’avinguda Sant Narcís, entre el número 45 i 47, on ja hi ha una columna que regula el tràfic de vehicles, però cap que serveixi per als vianants. Al mateix temps, també es preveu que el pas de vianants del carrer Pere Coll, a tocar de l’avinguda Sant Narcís, estigui protegit per un semàfor. A part, també està previst que les columnes situades al costat del passeig d’Olot tinguin un repetidor acústic per a avís a invidents.

També es preveu l’ampliació d’un petit tram de vorera de l’avinguda de Sant Narcís. Més o menys, serà fins on ara hi ha col·locats uns contenidors, que es desplaçaran uns metres per poder ampliar la vorera. També s’actuarà en la vorera d’entrada al carrer Pare Coll amb l’objectiu de definir millor l’accés dels vehicles, que al mateix temps hauran de reduir més la velocitat. D’aquesta manera, protegirà millor als vianants.

Tot això també implicarà diferents treballs per ampliar la xarxa soterrada, amb la incorporació de nou cablejat i la formació de noves rases per a permetre connectar la instal·lació amb el quadre general de semàfors situat a tocar la cruïlla amb el Passeig d’Olot. També s’ampliarà la xarxa soterrada de la instal·lació d’enllumenat públic.

Tanmateix, les obres no contemplen arreglar la vorera dreta de l’avinguda Sant Narcís. Des de 2020, a causa de la pandèmia, es van substituir els aparcaments i es van col·locar diferents new jerseys per fer la vorera més ampla. Una actuació que ha estat molt reivindicada per part de la ciutadania.

La setena actuació

Les accions que es duran a terme al voltant de l’escola FEDAC Sant Narcís seran les setenes que es realitzaran dins el projecte Camins escolars segurs. Fins ara, l’Ajuntament ha desenvolupat deu estudis, dels quals sis ja estan executats. El primer va ser el de l’escola Àgora el 2014. La van seguir l’Annexa, la Domeny, la Doctor Masmitjà, la Montjuïc i la Migdia.

Mentrestant, les escoles del Pla de Girona i la Joan Bruguera tenen redactat el seu estudi des de 2019. Pel que fa al projecte de la primera, es preveia la creació d’un carril bici a l’avinguda Pericot, del qual ja se n’ha fet un tram, el més reivindicat per part del centre. En canvi, la proposta de la Joan Bruguera no va tenir l’acceptació dels veïns i encara no s’ha arribat a cap acord. Tampoc s’ha dut a terme cap actuació a l’escola Santa Eugènia, tot i que el seu estudi està redactat des d’octubre de 2021. Per altra banda, les escoles Carme Auguet i FEDAC Pont Major estan en procés de redactar l’estudi.