L’institut de Santa Eugènia de Girona acollirà, els dies 21 i 22 de maig, una de les més de 10.000 conferències mundials que han estat convocades per la Casa Universal de Justícia, òrgan de govern internacional de la comunitat bahá’í, amb l’objectiu de «mobilitzar milions de persones de totes les cultures i creences que comparteixenel desig de transformar la societat i contribuir a l’establiment de la pau entre nacions», segons apunta una de les membres de la comunitat bahá’í a Girona, Aida Abtahizadeh. D’aquesta manera, famílies de tots els orígens, cultures i religions estan convidades a formar part d’aquest procés de participació ciutadana. Durant dos dies, el programa oferirà espais de reflexió i planificació col·lectiva perquè tots els participants puguin contribuir «a la millora de les societats on viuen», segons expliquen els organitzadors.

La comunitat bahá’í calcula que a les jornades de Santa Eugènia hi participaran prop d’un centenar de persones de les comarques gironines, on membres de la confessió han estat treballant des de fa anys «amb el propòsit de fomentar la unitat, la cooperació i el servei entre els seus habitants», segons assenyalen.

«La humanitat es troba en un moment crític de la seva història. Som conscients de les nombroses injustícies que persisteixen al nostre voltant, com el canvi climàtic, la pandèmia, la guerra i el conflicte. Però, alhora, tenim una visió clara del poder que té la unitat i la capacitat d’altruisme dels éssers humans», assenyala Abtahizadeh. «En moments desafiants com aquest és quan tenim l’oportunitat de personificar i emfatitzar les qualitats que el món necessita: unitat, suport mutu i col·laboració entre els veïns. Tots podem contribiur a la pau des dels nostres barris», afegeix l’Òscar, un atre veí del barri deSanta Eugènia.

D’aquesta manera, el programa de conferències -que estaran dirigides a adults i joves, i que comptaran també amb un programa paral·lel per a infants i adolescents- oferirà la possibilitat de conèixer el model educatiu promogut per la comunitat bahá’í, que, segons els seus impulsors, està permentent «capacitar milers de persones pel serveis en els seus barris». Segons assenyalen els seus impulsors, un element clau de l’enfocament serà la confiança en la capacitat de la població per «convertir-se en protagonistes del seu propi creixement». És per això que es convidarà als participants i entitats locals a explorar exemples de com es manifesta la cooperació i l’ajuda mútua entre els individus, la comunitat, les institucions i els líders locals. L’objectiu, indiquen, és «descobrir la contribució que fa cada individu per millorar i transformar la societat on viu».

Durant les jorndes es faran sessions plenàries i també hi haurà grups de discussió reduïts. A través de consultes dinàmiques, a més, s’explorarà una visió col·lectiva i també s’utilitzarà l’art per fer plans que generin impacte en els barris.