El plenari d'aquest mes de juliol de l'ajuntament de Sant Esteve d'en Bas (Girona) ha aprovat provisionalment les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de la Vall d'en Bas.

L'impacte del canvi climàtic en el municipi és un tema que preocupa a l'ajuntament i entén que és necessari prendre una major consciència del perill que representa i adoptar mesures públiques per garantir una transició constant cap a aquest model energètic. Per això, l'ajuntament va portar al Ple una proposta per realitzar una instal·lació de generació d'energia elèctrica a través de la instal·lació de panells fotovoltaics al sostre del pavelló municipal de Sant Esteve d'en Bas. Prèviament, el Ple va proposar l'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal 24: Taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. En aquest cas, també es va aprovar unànimement. A principis de setembre, es durà a terme una sessió informativa amb les veïnes i veïns, on s'explicaran els beneficis de formar part d'aquesta comunitat energètica.

El plenari també va aprovar el projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial i l'adequació de l'entorn del camp de futbol municipal. Per poder dur a terme el projecte, el consistori també ha aprovat una modificació del crèdit, això permet que les obres d'instal·lació i adequació s'iniciïn aquest mateix 2022. La renovació del camp de futbol suposarà una gran millora en el complex esportiu de Sant Esteve d'en Bas, que comptarà amb tres equipaments municipals renovats (pavelló, piscina i camp de futbol) i integrats al poble. Actualment, el camp l'utilitza, majoritàriament, el CF la Vall d'en Bas, que compta amb 16 equips i més de dos-cents jugadors.

Finalment, el plenari d'aquest mes de juliol també ha aprovat per unanimitat la moció per a l'impuls de l'Agenda Rural de Catalunya. És un document estratègic participatiu que recull les aspiracions de les diverses ruralitats del país per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.