Na Laura Fanals, periodista del Diari de Girona, és una excel·lent professional i com a tal sempre s'informa degudament sobre els temes que escriu, els contrasta i els desenvolupa amb claredat, amb respecte a la veritat i de manera comprensible per tothom. Però, malgrat que això és ben cert i habitual, també ho és que en el seu article intitulat Els dubtes de la Costa Brava publicat el passat dijous dia 29 d'enguany s'equivoca. I s'equivoca perquè tal com ve redactat i aprovat el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava, per la seva ambigüitat, no deixa clar si els ajuntaments poden concedir determinades llicències d'obres i els alcaldes de sis municipis de la nostra Costa Brava, per por que es tracti d'una autèntica trampa saducea, no volen caure en el risc de ser denunciats per part de l'oposició municipal, d'alguna plataforma ecologista, per qualsevol persona física o jurídica o per algun fiscal desvagat, si concedeixen determinats tipus de llicència i al mateix temps també temen ser víctima de les ires d'algun promotor que se senti injustament tractat si les deneguen i els denunciï davant els tribunals. Denúncies que de prosperar podrien generar fortes indemnitzacions a càrrec del patrimoni particular dels tècnics que haguessin informat favorablement i dels polítics que haurien concedit dites llicències.

Res més inexacte que el que es tem i sospita l'articulista. Ni des de fora ni des de dins cap dels alcaldes dels sis municipis costabravencs involucrats en el tema pretenen que s'anul·li tot el pla com gratuïtament i temerària afirma la periodista. Ans al contrari, tots estan d'acord en què s'ha de protegir el tresor que representa la nostra costa i que són absolutament partidaris del Pla perquè consideren que és una bona eina per tal fi, com ho demostra que tots els seus ajuntaments tenen aprovats i en vigor els seus respectius Plans d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUMs), aprovats amb caracter definitiu per urbanisme, tots ells de forma restrictiva respecte a la normativa anterior. Que tots creuen necessari el Pla ho han manifestat de forma rotunda i reiterada a TV3 i altres mitjans d'informació, entre altres responsables polítics municipals, la primera tinent d'alcalde i regidora d'urbanisme de Castell-Platja d'Aro, la senyora Montse Rovira, i l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, el senyor Jordi Soler.

El problema rau en què urbanisme de la Generalitat no es vol mullar i deixa la patata calenta en mans dels ajuntaments els quals no demanen altra cosa que urbanisme, per tal d'evitar la inseguretat jurídica que ara mateix genera el Pla tal com està redactat, es defineixi de forma clara, rotunda i inequívoca sobre quines llicències es poden donar i quines no, i amb quines condicions. Presentar un contenciós seria l'última solució que només s'adoptaria en cas que urbanisme persistís amb la seva tancada actitud de falta de concreció. Si, com és d'esperar i desitjable, els màxims responsables del Departament d'Urbanisme de la Generalitat es manifesten de manera clara i indubtable, com és la seva obligació, tots plegats podrem dir allò de Roma locuta, causa finita.