22 de març de 2018
22.03.2018

Què fer amb el cotxe en acabar el contracte de rènting?

Entre els dubtes que genera el rènting, una que es repeteix és quines alternatives té el client un cop s'extingeix el període de durada del contracte. Encara que sempre convé consultar l'empresa que presta el servei, les opcions solen ser quatre

22.03.2018 | 12:34
Què fer amb el cotxe en acabar el contracte de rènting?

1. Ampliar el període de lloguer
El client està satisfet del servei i el cotxe que està emprant s´adapta com un guant a les seves necessitats. Per això, en comptes de tenir en compte qualsevol altra opció, prefereix tornar a seure amb l´empresa de rènting i negociar l'ampliació del contracte de lloguer per a un termini més llarg. Com que és un cotxe usat i que ha perdut valor fruit de l'ús, l´habitual és que el nou contracte sigui més econòmic.
L'any passat, dels 248.602 cotxes que es van destinar a aquest tipus de servei, la mitjana de durada dels contractes va ser de 44,1 mesos segons el balanç del 2017 de l´Associació Espa­nyola de Rènting de Vehicles (AER).

2. Canviar de cotxe
Es pot estar encantat amb la modalitat de rènting contractada i, no obstant això, no perdre l´aspiració d´estrenar cotxe cada cert temps. És un dels moltíssims encants del lloguer a llarg termini, ja que permet gaudir de models a l´última en tecnologia i seguretat. Entre particulars, aquesta opció, la de renovar contracte amb un cotxe nou, pot ser especialment interessant en el cas de models amb un alt component tecnològic. Els elèctrics són un bon exemple de vehicles als quals l´obsolescència els afecta en major mesura.

3. Tornar el cotxe
La tercera alternativa consisteix a portar el cotxe a la companyia arrendadora. En aquest cas, l´empresa no deixa fora de circulació el vehicle, sinó que el reinsereix en el mercat d´ocasió. Aquests vehicles solen estar ben cotitzats, ja que, a diferència dels que provenen del «rent a car» pur i dur, són cotxes que han estat en mans d´un únic conductor i el seu manteniment ha estat supervisat per l´empresa propietària en serveis oficials.
El client, per la seva banda, està obligat a retornar-lo en perfecte estat, sempre tenint en compte el lògic desgast fruit del seu ús i dels quilòmetres estipulats en el contracte. Això serà revisat per un perit que reflecteix en un document si hi ha danys que van més enllà del desgast normal, en aquest cas, el client pot veure´s obligat a pagar la seva reparació o una penalització. Per això, cal tenir ben present cadascuna de les clàusules del contracte sobre les condicions d´ús i manteniment, ja que un desperfecte a l´interior o a l´exterior pot comportar un inesperat disgust.

4. Adquirir el cotxe
Tot i que es tracta d´una pràctica més pròpia del lísing, les empreses de rènting ofereixen l´opció als seus clients d'adquirir el cotxe un cop s´extingeix aquest contracte de lloguer a llarg termini. Les marques d´automòbils han creat fórmules similars amb la diferència de poder comprar (finançant o no) el vehicle que ha estat usant el client. Cal recordar que tant en el rènting com en el lísing, el propietari legal del vehicle no és el conductor, sinó l'empresa arrendatària.

Un aspecte molt important a tenir en consideració a l´hora de fer aquest pas, el de l´adquisició, és el valor al qual taxa l´empresa el vehicle. En aquest sentit, n´hi ha que, d´acord amb els quilòmetres anuals pactats en el contracte i amb el temps que hagi transcorregut des de la seva matriculació, estipulen prèviament un preu referència.

L´alternativa que ofereixen les marques

Sempre atents a qualsevol fórmula de negoci que pugui resultar atractiva als seus clients, els fabricants d´automòbils han ideat fórmules molt similars al rènting. El concepte és el mateix: pagament d´una quota determinada per gaudir d´un vehicle a un preu competitiu durant un període de temps determinat. No obstant això, la gran diferència és que des del mateix moment en què es tanca l´operació, el cotxe no pertany a una empresa, sinó al client que paga la mensualitat.
En aquesta aproximació al concepte rènting, hi ha marques que també han enriquit la seva oferta incloent la contractació en aquesta quota del servei de manteniment i l´assegurança. Per abaratir aquest pagament mensual, el client ha aportat una entrada i, en alguns casos, la marca li garanteix un valor futur del seu vehicle quan es compleixi el termini estipulat.
És en aquest moment quan ha de decantar-se per pagar aquest valor restant, lliurar el vehicle o canviar-lo per un altre de la mateixa marca. Aquest tipus de plans han proliferat en el sector i resulten especialment atractius per a particulars interessats en vehicles de gamma alta.
 
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades